Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Nubbi Mosesgirji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Forrige kapittelNeste kapittel

Árka, beavdi ja lámpájuolgi
37Besalel duddjui akasiamuoras árkka mii lei bealgoalmmát állana guhku, beannot állana govddu ja beannot állana alu.  2 Son skoađastii dan čielga golliin siskkobeale ja olggobeale ja dagai dan birra golleravdda.  3 Son leikii njeallje gollerieggá ja giddii daid árkka njealji juolgái, guokte rieggá goappáge beallái.  4 De son duddjui guoddinstákkuid akasiamuoras, skoađastii daid golliin  5 ja nahkehii daid rieggáide mat ledje árkka guovtte bealde, nu ahte árkka sáhtii guoddit.  6 Dasto son duddjui čielga gollis soabahussaji, bealgoalmmát állana guhku ja beannot állana govddu.  7 Son duddjui soabahussaji gežiide guokte keruba derpojuvvon gollis,  8 nuppi keruba nuppi geahčái ja nuppigis nuppi geahčái. Son dagai kerubaid oktan bihttán soabahussaji gežiiguin.  9 Kerubaid soaját ledje leabbut ja gokče soabahussaji. Kerubat ledje oktii čalmmiid, muođut soabahussaji guvlui.
   
10 Son duddjui akasiamuoras beavddi. Dat lei guovtti állana guhku, ovtta állana govddu ja beannot állana alu. 11 Son skoađastii dan čielga golliin ja dagai dan birra golleravdda. 12 Son duddjui dan birra gieđa govdosaš listta ja dasa golleravdda. 13 Son leikii njeallje gollerieggá ja giddii daid beavddi njealji čihkii, guđege juolgái. 14 Rieggát ledje aiddo listta vuolde guoddinstákkuid várás, nu ahte beavddi sáhtii guoddit. 15 De son duddjui akasiamuoras guoddinstákkuid ja skoađastii daid golliin, ja daiguin beavddi sáhtii guoddit. 16 Son duddjui lihtiid mat galge orrut beavddi alde: fáhtaid, gohpuid, bolluid ja mukkaid juhkamušoaffara várás. Dat ledje čielga gollis.
   
17 Son duddjui lámpájuolggi. Son dearppai dan juolggi ja nađa čielga gollis. Dan gohput, urbeoaivvit ja lieđđelasttat derpojuvvojedje oktan bihttán lámpájulggiin. 18 Lámpájuolggis surggiidedje guhtta suorggi, golbma suorggi goappáge beallái. 19 Vuosttaš suorggis ledje golbma mandellieđi láhkásaš lihti oktan urbeoivviiguin ja lieđđelasttaiguin ja nu maiddái nuppi suorggis; nu lei guđege guđa suorggis mat lámpájuolggis surggiidedje. 20 Ieš lámpájuolggi nađas ledje njeallje mandellieđi láhkásaš lihti oktan urbeoivviiguin ja lieđđelasttaiguin. 21 Lámppá vuosttaš, nuppi ja goalmmát suorgebára vuolde lei okta urbeoaivi oktan bihttán lámpájulggiin, buot dan guđa suorggi vuolde mat surggiidedje lámpájuolggis. 22 Urbeoaivvit ja suorggit ledje oktan bihttán nađain. Oppa lámpájuolgi lei derpojuvvon čielga gollis oktan bihttán. 23 Son duddjui dasa čielga gollis čieža lámppá ja basttaid ja vuolušlihtiid. 24 Lámpájuolgi oktan buot dárbašiiguin duddjojuvvui čielga gollis mii dettii ovtta taleantta.
Suovasáltár ja vuoidanolju
25 Son duddjui suovasáltára akasiamuoras. Dat lei njealječiegat, ovtta állana guhku, ovtta állana govddu ja guovtti állana alu. Dan čoarvvit ledje oktan bihttán áltáriin. 26 Son skoađastii dan čielga golliin bajábealde ja gilggain ja nu maid áltárčorvviid, ja duddjui dan birra golleravdda. 27 Golleravdda vuolábeallái áltára goappáge gilgii son giddii guokte gollerieggá. Daidda nahkehuvvojedje guoddinstákkut, nu ahte áltára sáhtii guoddit. 28 Son ráhkadii guoddinstákkuid akasiamuoras ja skoađastii daid golliin. 29 Son ráhkadii vel bassi vuoidanoljju ja buhtis njálggahájat suovvasiid, seammá láhkái go vuoiddasdahkkit dahket.
Note gieđa govdosaš: sullii 8 sentte.
Note ovtta taleantta: sullii 34,2 kilo.
Forrige kapittelNeste kapittel

18. mai 2021

Dagens Bibelord

Haggai 2,3–9

Les i nettbibelen

3Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? ... Vis hele teksten

3Er det noen tilbake blant dere som har sett hvor herlig dette huset var før? Og hva ser dere nå? Ser det ikke ut som ingenting? 4Men nå, Serubabel: Vær sterk! sier Herren. Josva, Jehosadaks sønn, du øversteprest: Vær sterk! Hele folket i landet: Vær sterke! sier Herren. Gå i gang med arbeidet! For jeg er med dere, sier Herren over hærskarene. 5Dette løftet ga jeg dere da dere dro ut av Egypt. Min Ånd er blant dere. Vær ikke redde! 6For så sier Herren over hærskarene: Enda en gang, om kort tid, rister jeg himmelen og jorden, havet og det tørre landet. 7Jeg rister alle folkeslag, så skattene deres kommer hit. Jeg fyller dette huset med herlighet, sier Herren over hærskarene. 8Mitt er sølvet, mitt er gullet, sier Herren over hærskarene. 9Dette nye huset skal bli herligere enn det første, sier Herren over hærskarene. På dette stedet skal jeg gi fred, sier Herren over hærskarene.