Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Paulusa girji romalaččaide

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Forrige kapittelNeste kapittel

Gulolašvuohta eiseválddiide
13Juohkehaš galgá leat vuolibuš eiseválddiide. Dasgo ii leat eiseváldi mii ii boađe Ipmilis, ja Ipmil lea ásahan daid mat leat.  2 Dan dihte dat geat vuostálastet eiseválddiid, vuostálastet Ipmila ásahusa, ja dat geat dan dahket, ožžot ráŋggáštusa.  3 Ráđđejeaddjit eai leat ballun buriide daguide, muhto bahás daguide. Jos it dáhto ballat eiseválddis, de daga buriid, ja dalle don oaččut das rámi.  4 Eiseváldi lea Ipmila bálvaleaddji, dutnje ávkin. Muhto jos dagat baháid, de bala! Ii eiseváldi guotte miehki duššás; dat lea Ipmila bálvaleaddji ja ollašuhttá ráŋggáštusa dasa gii dahká baháid.
   
 5 Danin lea dárbbašlaš leat eiseváldái vuolibuš, ii dušše ráŋggáštusa dihte, muhto maiddái oamedovddu dihte.  6 Dan dihtehan dii máksibehtet vearu, dasgo eiseválddit leat Ipmila bálvaleaddjit buot doaimmaineaset.  7 Addet juohkehažžii dan mii sutnje gullá: Vearu dasa geasa vearru gullá, tuollu dasa geasa tuollu gullá, balu dasa geasa ballu gullá, gudni dasa geasa gudni gullá.
Ráhkisvuohta ollašuhttá lága
 8 Allet leage geasage velggolaččat, earret dan ahte ráhkistehpet guhtet guimmiideattet. Dasgo dat gii ráhkista lagamuččas, lea ollašuhttán lága.  9 Báhkkomat Don it oaččo rihkkut náittosdili, Don it oaččo goddit, Don it oaččo suoládit, Don it oaččo anistuvvat ja buot eará báhkkomat sáhttet čohkkejuvvot dán sátnái: Ráhkis lagamuččat nugo iežat. 10 Ráhkisvuohta ii daga lagamužžii maidege baháid. Danne ráhkisvuohta ollašuhttá oppa lága.
Bestojupmi lea lahka
11 Diihan diehtibehtet mii áiggiid dál lea. Boddu lea juo boahtán lihkkat nahkáriin, dasgo bestojupmi lea dál lagabus go dalle go oskugođiimet. 12 Idja lea fargga gollan, beaivi lea lahka. Bidjot dan dihte eret seavdnjadasa daguid ja gárvodehkot čuovgasa ruovdegárvvuid. 13 Vádjolehkot láitemeahttumit nugo beaivet galgá vádjolit, allot borešvuođas ja jugešvuođas, váccešvuođas ja nuoskivuođas, riidduin ja gáđašvuođas. 14 Gárvodehket Hearrá Jesus Kristusa alletge ane fuola oaččisteattet nu ahte dan himut gohccájit.
Rom 13,3 viser til t 0,0
Rom 13,12 viser til Ef 5,11, Ef 6,11+, 1 Joh 0,0
Note beaivi: Hearrá beaivi; gč. \+xt 1 Kor 1,8.
Forrige kapittelNeste kapittel

12. mai 2021

Dagens Bibelord

Efesarane 1,17–23

Les i nettbibelen

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage ... Vis hele teksten

17Eg bed om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlegdomens Far, må gje dykk visdoms og openberrings Ande, så de lærer Gud å kjenna. 18Må han lysa opp auga til dykkar hjarte, så de får innsikt i kva håp han har kalla dykk til, kor rik og herleg arven er for dei heilage 19og kor overveldande hans kraft er mellom oss som trur. For hans makt og styrke er veldig. 20Med denne krafta reiste han Kristus opp frå dei døde og sette han ved Guds høgre hand i himmelen, 21over alle makter og herredøme, over alt velde og alle som styrer, og over kvart namn som nemnast kan, ikkje berre i denne tidsalderen, men òg i den komande. 22Alt la han under hans føter, og han som er hovudet over alle ting, har han gjeve til kyrkja, 23som er Kristi kropp, fylt av han som fyller alt i alle.