Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel

Ipmil dáhttu oskkáldasvuođa
6Bohtet, máhccot Hearrá lusa!
          Son gaikkodii, ja son maid dálkkoda min,
          son časkkii, ja son maid čatná min háviid.
          
   
 2 Son ealáskahttá min
          guovtti beaivvi geažes,
          goalmmát beaivvi son čuoččáldahttá min,
          vai mii beassat eallit su muođuid ovddas.
          
   
 3 Ohppot dovdat Hearrá, viggot dovdat su!
          Son boahtá vissásit go iđitguovssu,
          son boahtá min lusa dego arvi,
          dego giđđaarvi mii láktada eatnama.
          
   
 4 Maid mun galggan dahkat dutnje, Efraim,
          maid dutnje, Juda?
          Din oskkáldasvuohta lea dego iđitbalva,
          dego suoldni mii jávká árrat.
          
   
 5 Dan dihte mun lean vuolggahan
          profehtaidan časkit sin,
          lean goddán sin mu sániiguin.
          Mu duopmu ihtá dego čuovga.
          
   
 6 Váibmoláđisvuođa mun dáhtun,
          inge njuovvanoaffara,
          Ipmila dovdamuša eambbo go
          boaldinoaffariid.
          
   
 7 Sii rihkko lihtu Adamis,
          doppe sii ledje munnje
          oskkáldasmeahttumat.
          
   
 8 Gilead lea vearredahkkiid gávpot,
          dan dievva leat varraluottat.
          
   
 9 Báhpat vuđgŋet dego rievvárat,
          sii goddet olbmuid Sikema geainnus.
          Sin dagut leat heahpatlaččat.
          
   
10 Israela álbmoga siste
          mun lean oaidnán surgatlaš áššiid.
          Doppe Efraim furroša,
          Israel dahká iežas buhtismeahttumin,
          
   
11 ja nu maiddái Juda.
          Áigi boahtá go don láddjejuvvot.
        
          Go mun jorgalahtán álbmogan vuorbbi,
Hos 6,1 viser til Job 5,18+
Note Adam: mearkkaša “olmmoš”. Sátni adnojuvvo namman omd. \+xt 1 Mos 5,3\+xt* ja báikenamman \+xt Jos 3,16.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. april 2021

Dagens Bibelord

Markus 6,35–44

Les i nettbibelen

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» ... Vis hele teksten

35Det var nå blitt sent på dagen, og disiplene kom til ham og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. 36Send dem fra deg, så de kan dra til gårdene og landsbyene her omkring og kjøpe mat.» 37Men Jesus svarte: «Dere skal gi dem mat!» De sa: «Skal vi kanskje gå og kjøpe brød for to hundre denarer, så de kan få spise?» 38«Hvor mange brød har dere?» spurte han. «Gå og se etter!» Da de hadde gjort det, sa de: «Fem brød og to fisker.» 39Så sa han at de skulle la alle danne matlag og sette seg i det grønne gresset. 40Og de slo seg ned, rekke ved rekke – noen på hundre og noen på femti. 41Så tok han de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot himmelen og ba takkebønnen, brøt brødene i stykker og ga til disiplene, for at de skulle dele ut til folk. De to fiskene delte han også ut til alle. 42Og alle spiste og ble mette. 43Etterpå samlet de opp tolv fulle kurver med brødstykker og fisk. 44Det var fem tusen menn som hadde spist.