Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Boares testamenta

Ođđa testamenta

1 MosVuosttaš Mosesgirji MattMatteusa evangelium
2 MosNubbi Mosesgirji MarkMarkusa evangelium
3 MosGoalmmát Mosesgirji LukLukasa evangelium
4 MosNjealját Mosesgirji JohJohannesa evangelium
5 MosVidát Mosesgirji ApdApostaliid dagut
JosJosua girji RomPaulusa girji romalaččaide
DomDuopmáriid girji 1 KorPaulusa vuosttaš girji korintalaččaide
RutRut 2 KorPaulusa nubbi girji korintalaččaide
1 SamVuosttaš Samuelgirji GalPaulusa girji galatialaččaide
2 SamNubbi Samuelgirji EfPaulusa girji efesoslaččaide
1 GonVuosttaš Gonagasaid girji FilPaulusa girji filippilaččaide
2 GonNubbi Gonagasaid girji KolPaulusa girji kolossalaččaide
1 MuitVuosttaš Muitalusaid girji 1 TessPaulusa vuosttaš girji tessalonikalaččaide
2 MuitNubbi Muitalusaid girji 2 TessPaulusa nubbi girji tessalonikalaččaide
EsraEsra 1 TimPaulusa vuosttaš girji Timoteusii
NehNehemja 2 TimPaulusa nubbi girji Timoteusii
EstEster TitPaulusa girji Titusii
JobJob FilemPaulusa girji Filemonii
SálSálmmaid girji HebrGirji hebrealaččaide
SátSalomo sátnevádjasat JakJakoba girji
SárdSárdnideaddji girji 1 PetPetera vuosttaš girji
AllAllalávlla 2 PetPetera nubbi girji
JesJesaja 1 JohJohannesa vuosttaš girji
JerJeremia 2 JohJohannesa nubbi girji
VáidVáidaluslávlagat 3 JohJohannesa goalmmát girji
EsekEsekiel JudJudasa girji
DanDaniel AlmJohannesa almmustus
HosHosea
JoelJoel
AmAmos
ObObadja
JonaJona
MiMika
NahNahum
HabHabakkuk
SefSefanja
HagHaggai
SakSakarja
MalMalaki

Teaksta gullá Norgga Biibbalsearvái, Suoma Biibbalsearvái ja Ruoŧa Biibbalsearvái. Jos háliidat máhcahit dieđu teavstta hárrái, de deaddil dása. Buot dieđut lohkkojuvvojit. Mis dađibahábut ii leat vejolašvuohta vástidit dáidda dieđuide.