Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Sárdnideaddji girji

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Neste kapittel
1Sárdnideaddji, Davida bártni ja Jerusalema gonagasa, sánit.
Buot lea duššálašvuohta
     2 Duššálašvuođaid duššálašvuohta,
          dadjá Sárdnideaddji,
          duššálašvuođaid duššálašvuohta,
          buot lea duššálašvuohta!
          
   
 3 Mii ávkkiid olbmui lea buot su rahčamušas
          beaivváža vuolde?
          
   
 4 Buolva manná ja buolva boahtá,
          muhto eanan bissu agálaččat.
          
   
 5 Beaivváš badjána ja beaivváš luoitáda,
          de dat gáhččá sadjásis
          gos dat fas badjána.
          
   
 6 Biegga bossu lulás ja jorrá davás,
          dat jorrá ahte jorrá,
          ja jorramiiddásis dat ain máhccá.
          
   
 7 Buot jogat golget merrii,
          muhto mearra ii dieva,
          ja dan báikái gosa jogat leat golgan,
          dasa dat ain golget.
          
   
 8 Buot áššit johtet iežaset váibadeaddji jođu,
          olbmo sánit eai máhte cealkit buot.
          Čalbmi ii gallán oaidnimis
          iige beallji dieva gullamis.
          
   
 9 Mii lea leamaš, dat lea ain,
          mii lea dáhpáhuvvan, dat dáhpáhuvvá fas;
          ii leat mihkkege ođđasiid beaivváža vuolde.
          
   
10 Jos lea mihkkege man birra daddjojuvvo:
          “Geahča, dát lea ođas”,
          de dattetge dat lea leamaš ovdalaš áiggiid,
          guhká ovdal min.
          
   
11 Ii oktage muitte dološ dáhpáhusaid,
          ja boahtti buolvvat vajálduhttet dange
          mii vel dáhpáhuvvá.

Sárdnideaddji ohcá eallima ulbmila
12 Mun, Sárdnideaddji, ledjen Israela gonagas Jerusalemis. 13 Mun mearridin guorahallat ja diđoštit viissisvuođain buot mii dáhpáhuvvá almmi vuolde. Dán lossa barggu Ipmil lea addán olbmo giksin. 14 Mun gehččen buot mii dáhpáhuvvá beaivváža vuolde: Buot lea duššálašvuohta ja biekka váinnuheapmi.
          
   
15 Moalkkas ii sáhte šaddat njuolgadin,
          dat mii váilu, ii sáhte lohkkojuvvot.
   
16 Mun jurddašin: Mun lean joksan ain eambbo viisodaga, eambbo go oktage gii lea ráđđen Jerusalemis ovdal mu, ja lean vurken váibmosan ollu viisodaga ja dieđu. 17 Ja mun mearridin ipmirdit mii lea viisodat ja diehtu, mii lea jallodat ja jierpmehisvuohta, muhto mun lean ipmirdan ahte datge lei biekka váinnuheapmi.
          
   
18 Gos lea ollu viisodat, das lea ollu váivi,
          ja gii lasiha dieđu, dat lasiha bákčasa.
Neste kapittel

25. januar 2022

Dagens bibelord

Apostelgjerningene 9,21–31

Les i nettbibelen

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» ... Vis hele teksten

21Alle som hørte på, ble forundret og sa: «Er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene?» 22Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias. 23En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. 24Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt de vakt, også ved byportene, for å få ham drept, 25men disiplene hans fikk ham ut om natten; de firte ham ned langs muren i en kurv. 26Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham og trodde ikke han var noen disippel. 27Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. 28Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem og forkynte fritt og åpent i Herrens navn. 29Han talte og diskuterte med de gresktalende jødene, men de forsøkte å få ham drept. 30Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Cæsarea og sendte ham videre til Tarsos. 31Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den hellige ånd.