Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittelNeste kapittel

Eit hus for bøn
56Så seier Herren:
          Ta vare på det som er rett,
          gjer det som er rettferdig!
          Mi frelse er nær, ho skal koma,
          og mi rettferd, ho skal openberrast.
          
   
 2 Sæl er den som gjer dette,
          kvart menneske som held fast ved det,
          som held sabbaten og ikkje vanhelgar han,
          og vaktar si hand så ho ikkje gjer noko vondt.
          
   
 3 Den framande som har slutta seg til Herren,
          skal ikkje seia:
          « Herren vil skilja meg ut frå sitt folk.»
          Evnukken skal ikkje seia:
          «Sjå, eg er eit tørt tre.»
          
   
 4 For så seier Herren:
          Evnukkar som held mine sabbatar,
          som vel å gjera det eg vil
          og held fast ved mi pakt,
          
   
 5 dei gjev eg ei minnetavle og eit namn
          i mitt hus og på mine murar.
          Dette er betre enn søner og døtrer.
          Eg gjev dei eit evig namn
          som aldri skal slettast ut.
          
   
 6 Og dei framande som har slutta seg til Herren,
          som vil gjera teneste for han
          og elska Herrens namn
          og vera hans tenarar,
          alle som held sabbaten
          og ikkje vanhelgar han,
          men held fast ved mi pakt,
          
   
 7 dei fører eg til mitt heilage fjell
          og lèt dei gleda seg i mitt bønehus.
          Brennoffer og slaktoffer frå dei
          gjev velvilje på mitt altar.
          For mitt hus skal kallast
          eit bønehus for alle folk,
          
   
 8 seier Herren Gud,
          som samlar Israels fordrivne.
          Endå fleire vil eg samla
          enn dei som alt er samla.

Israels leiarar er blinde
     9 Alle dyr på marka,
          kom og et,
          alle dyr i skogen!
          
   
10 Vaktmennene er alle blinde, alle saman,
          dei skjønar ikkje.
          Alle er mållause hundar
          som ikkje kan gøy.
          Dei ligg og drøymer,
          dei likar å sova.
          
   
11 Dei er grådige hundar,
          aldri blir dei mette.
          Og dei skal vera gjetarar,
          dei som ikkje skjønar!
          Alle vender seg kvar sin veg,
          kvar til si vinning.
          
   
12 «Kom, eg skal henta vin,
          vi drikk oss fulle på det sterke!
          Morgondagen skal bli som denne,
          ein stor og herleg dag.»
Note: Vaktmennene: profetane. Jf. Esek 3,17.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. oktober 2021

Dagens Bibelord

Forkynneren 4,17–5,6

Les i nettbibelen

17Vokt din fot når du går til Guds hus! Det er bedre å komme dit for å lytte enn å bære fram offer slik dårer gjør; de vet ikke annet enn å gjøre det onde. ... Vis hele teksten

17Vokt din fot når du går til Guds hus! Det er bedre å komme dit for å lytte enn å bære fram offer slik dårer gjør; de vet ikke annet enn å gjøre det onde. 1Vær ikke for snar med munnen, og la ikke hjertet forhaste seg når du vil tale et ord for Guds ansikt. For Gud er i himmelen og du på jorden, la derfor dine ord være få! 2Med travelhet følger tankespinn, med dårers tale for mange ord. 3Når du gir Gud et løfte, så drøy ikke med å oppfylle det. For han har ingen glede i dårer. Hold det du har lovet ham! 4Det er bedre at du ikke gir ham noe løfte, enn å love og ikke holde det. 5La ikke munnen få deg til å synde, og si ikke til Guds sendebud: «Jeg gjorde det av vanvare.» Hvorfor vil du gjøre Gud harm med dine ord, så han ødelegger det du har gjort? 6Midt i alle drømmer, all tomhet, alle ord: Ha ærefrykt for Gud! 6