Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Hosea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Forrige kapittelNeste kapittel
7når eg gjer Israel frisk,
          då blir Efraims skuld avslørt,
          og Samarias vondskap.
          Dei fer med svik,
          tjuven bryt seg inn,
          røvarane herjar i gata.
          
   
 2 Dei seier ikkje til sitt hjarte
          at eg hugsar all deira vondskap.
          Men no er dei ringa inn av sine gjerningar,
          eg har dei for auge.
          
   
 3 Dei gleder kongen med sin vondskap
          og stormennene med løgnene sine.
          
   
 4 Alle er dei ekteskapsbrytarar,
          lik ein omn så heit
          at bakaren ikkje treng å fyra
          frå deigen er knadd og til han har heva seg.
          
   
 5 På vår konges dag
          gjer dei stormenn sjuke
          av heten frå vinen.
          Han rekkjer handa til spottarar.
          
   
 6 Hjartet deira liknar ein omn
          der dei ligg på lur.
          Heile natta søv harmen deira,
          om morgonen brenn han som logande eld.
          
   
 7 Alle er dei heite som ein omn,
          dei et dommarane sine.
          Alle kongane deira er falne,
          ingen av dei kallar på meg.
          
   
 8 Efraim blandar seg med folka.
          Efraim har vorte ein brødleiv som ikkje er snudd.
          
   
 9 Framande har ete krafta hans,
          men han veit det ikkje.
          Han er alt overstrødd med grått hår,
          men han veit det ikkje.
          
   
10 Israels hovmod vitnar mot han,
          men dei vender ikkje om til Herren sin Gud,
          dei søkjer han likevel ikkje.
          
   
11 Efraim har vorte som ei due,
          godtruande og utan forstand.
          Dei kallar på Egypt, dei dreg til Assur.
          
   
12 Når dei dreg,
          kastar eg nettet mitt over dei,
          eg dreg dei ned som himmelens fuglar,
          eg fangar dei når eg høyrer flokken deira.
          
   
13 Ve dei, for dei rømde frå meg!
          Død over dei, for dei braut med meg!
          Eg ville løysa dei ut,
          men dei tala løgn mot meg.
          
   
14 Dei ropar ikkje til meg av hjartet,
          men jamrar seg der dei ligg,
          for korn og ny vin rispar dei seg opp.
          Dei vender seg bort frå meg.
          
   
15 Eg lærte dei opp,
          og eg gav armane deira styrke,
          men dei tenkte ut vondt mot meg.
          
   
16 Dei vender om, men ikkje til meg,
          dei har vorte som ein slakk boge.
          Stormennene deira skal falla for sverd
          på grunn av si hatske tunge.
          Dette fører spott over dei i Egypt.
Hos 7,1 viser til Hos 12,1
Hos 7,2 viser til Hos 5,3
Note: ekteskapsbrytarar: menneske som dyrkar andre gudar. >2,5. Jf. Jes 57,3.
Hos 7,5 viser til Ordt 20,1+
Hos 7,11 viser til Hos 5,13+
Hos 7,13 viser til Sal 81,12f
Note: rispar … seg opp: rite knytt til Baal-dyrkinga, jf. 1 Kong 18,28, eller sørgjeskikk, jf. 5 Mos 14,1; Mi 4,14. ▶sørgjeskikkar.
Hos 7,16 viser til Sal 78,57
Note: men ikkje til meg: Tydinga av den hebr. teksten er usikker.
Forrige kapittelNeste kapittel

16. oktober 2021

Dagens Bibelord

Jeremia 29,4–7

Les i nettbibelen

4Så seier Herren over hærskarane, Israels Gud, til alle som eg har ført i eksil frå Jerusalem til Babel: 5Bygg dykk hus og bu i dei, planta dykk hagar og et frukta! ... Vis hele teksten

4Så seier Herren over hærskarane, Israels Gud, til alle som eg har ført i eksil frå Jerusalem til Babel: 5Bygg dykk hus og bu i dei, planta dykk hagar og et frukta! 6Ta dykk koner og få søner og døtrer! Ta koner til sønene dykkar og gift bort døtrene dykkar, så dei kan få søner og døtrer. Der skal de bli fleire og ikkje færre. 7De skal fremja fred for den byen eg har ført dykk til i eksil, og de skal be til Herren for han! For når han har fred, har de òg fred.