Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Tredje Mosebok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Forrige kapittelNeste kapittel

Lover om kjønnsleg omgang
18Herren sa til Moses:  2 Tal til israelittane og sei til dei: Eg er Herren dykkar Gud.  3 De skal ikkje gjera som dei gjer i Egypt, det landet der de har budd, eller som dei gjer i Kanaan, det landet eg fører dykk til. De skal ikkje følgja deira forskrifter.  4 Mine lover skal de halda, og mine forskrifter skal de akta på, så de følgjer dei. Eg er Herren dykkar Gud.  5 De skal halda forskriftene og lovene mine. Det mennesket som lever etter dei, skal ha liv ved dei. Eg er Herren.
   
 6 Ingen må koma nær nokon av sitt eige kjøt og blod for å kle dei nakne. Eg er Herren.  7 Du skal ikkje kle far din eller mor di naken. Ho er mor di; du skal ikkje kle henne naken.  8 Du skal ikkje kle kona til far din naken; nakenskapen hennar høyrer far din til.  9 Du skal ikkje kle syster di naken, anten ho er dotter til far din eller til mor di, anten ho er fødd heime eller ute. 10 Du skal ikkje kle sonedotter di eller dotterdotter di naken, for det ville føra skam over deg sjølv. 11 Du skal ikkje kle dotter til kona til far din naken, ho som òg er dotter til far din. Ho er syster di. 12 Du skal ikkje kle syster til far din naken. Ho er i nær slekt med han. 13 Du skal ikkje kle syster til mor di naken. Ho er i nær slekt med henne. 14 Du skal ikkje kle farbror din naken. Kona hans må du ikkje koma nær, ho er tanta di. 15 Du skal ikkje kle svigerdotter di naken. Ho er kona til son din. Du skal ikkje kle henne naken. 16 Du skal ikkje kle kona til bror din naken; nakenskapen hennar høyrer bror din til. 17 Du skal ikkje kle både ei kvinne og dotter hennar nakne. Du skal ikkje ta sonedotter eller dotterdotter hennar og kle dei nakne, dei er av same kjøt og blod som henne. Det er skamlaus gjerning. 18 Du skal ikkje ta ei kvinne som medkone for syster si og kle henne naken, ikkje så lenge den andre er i live.
   
19 Når ei kvinne er urein med menstruasjon, skal du ikkje koma nær henne for å kle henne naken. 20 Du skal ikkje ha samleie med kona til ein landsmann og gjera deg urein ved henne. 21 Du skal ikkje gje nokon av borna dine over til Molok; du skal ikkje vanhelga namnet til din Gud. Eg er Herren. 22 Du skal ikkje liggja med ein mann som ein ligg med ei kvinne. Det er avskyeleg. 23 Du skal ikkje ha samleie med eit dyr av noko slag og gjera deg urein ved det. Heller ikkje skal ei kvinne by seg fram til eit dyr og para seg med det. Det er motbydeleg.
   
24 Gjer dykk ikkje ureine med noko slikt! For dei folkeslaga som eg vil driva ut for dykk, har gjort seg ureine med alt dette. 25 Landet har vorte ureint. Eg straffa det for synda så landet spydde ut dei som budde der. 26 Men de skal halda forskriftene og lovene mine og ikkje gjera nokon av desse avskyelege gjerningane, anten de er fødde i landet eller er innflyttarar der. 27 For dei som budde i landet før dykk, gjorde alle desse avskyelege gjerningane, og landet vart ureint. 28 Då må ikkje landet spy dykk ut fordi de gjer det ureint, slik det har spydd ut det folkeslaget som var der før dykk. 29 For alle som gjer noko av dette som er avskyeleg, skal støytast ut frå folket sitt. 30 Så hald dykk då til det som eg har fastsett, og følg ikkje nokon av dei avskyelege forskriftene som dei har følgt før dykk! Gjer dykk ikkje ureine ved dei! Eg er Herren dykkar Gud.
Note: kle dei nakne: kanskje eit uttrykk for å ha seksuell omgang.
Forrige kapittelNeste kapittel

17. oktober 2021

Dagens Bibelord

Lukas 16,19–31

Les i nettbibelen

19Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. ... Vis hele teksten

19Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. 20Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår. 21Han ønsket bare å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. 22Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. 23Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham. 24‘Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ 25Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. 26Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.’ 27Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham 28til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ 29Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ 30Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ 31Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.’»