Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
8Til korleiaren. Etter Gittit. Ein salme av David.
          
   
 2 Herre, vår herre,
          kor herleg ditt namn er over heile jorda,
          du som har breidd ut din glans på himmelen!
          
   
 3 Frå munnen på småborn og spedborn
          har du reist eit vern mot dei som står imot deg,
          for å gjera ende på fienden og hemnaren.
          
   
 4 Når eg ser din himmel, eit verk av dine fingrar,
          månen og stjernene som du har sett der,
          
   
 5 kva er då eit menneske – at du hugsar på det,
          eit menneskebarn – at du tek deg av det?
          
   
 6 Du sette han lite lågare enn Gud
          og krona han med herlegdom og ære.
          
   
 7 Du sette han til herre over det dine hender har skapt,
          alt la du under hans føter:
          
   
 8 småfe og storfe i samla flokk,
          dei ville dyra på marka,
          
   
 9 fuglane under himmelen og fiskane i havet,
          alt som ferdast på havsens stigar.
          
   
10 Herre, vår herre,
          kor herleg ditt namn er over heile jorda!
Note: Gittit: kanskje namnet på ein melodi.
Sal 8,3 viser til Matt 21,16
Note: vern: ▶Septuaginta har eit ord som tyder «lovsong» her.
Note: Gud: Ordet i grunnteksten kan òg tyda «himmelske vesen». Jf. Hebr 2,7.
Sal 8,7 viser til 1 Mos 1,26ff+
Forrige kapittelNeste kapittel

29. juli 2021

Dagens Bibelord

Lukas 9,23–26

Les i nettbibelen

23Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. ... Vis hele teksten

23Så sa han til alle: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. 24For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. 25Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? 26For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.