Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Brevet til hebrearane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Neste kapittel

Gud har tala gjennom Sonen
1Mange gonger og på mange måtar har Gud i tidlegare tider tala til fedrane gjennom profetane.  2 Men no, i desse siste dagar, har han tala til oss gjennom Sonen. Han har Gud sett til arving over alle ting, for ved han skapte han verda.  3 Han er utstrålinga av Guds herlegdom og biletet av hans vesen, og han ber alt med sitt mektige ord. Då han hadde fullført reinsinga for syndene våre, sette han seg ved høgre handa åt Majesteten i det høge.  4 Slik vart han mykje større enn englane, for det namnet han har fått i arv, er så mykje større enn deira.
Sonen står over englane
 5 For aldri har Gud sagt til nokon engel:
           Du er Son min,
           eg har fødd deg i dag.
Eller, som det òg står:
           Eg vil vera far for han,
           og han skal vera son for meg.
 6 Og når han på nytt fører den førstefødde inn i verda, seier han:
           Alle Guds englar skal tilbe han.
 7 Og om englane seier han:
           Han gjer englane sine til vindar,
           tenarane sine til logande eld.
 8 Men om Sonen:
           Din kongsstol, Gud, står til evig tid,
           din herskarstav er rettferds stav.
          
   
 9  Du har elska rettferd og hata urett.
           Difor har Gud, din Gud, salva deg og ikkje dine vener
           med gledes olje.
10 Og vidare:
           Du, Herre, grunnla i opphavet jorda,
           og himmelen er eit verk av dine hender.
          
   
11  Dei skal gå til grunne, men du blir verande.
           Dei skal alle eldast som klede.
          
   
12  Du rullar dei saman som ei kappe,
           dei blir utskifte som klede.
           Men du er den same,
           åra dine tek aldri slutt.
13 Men har han nokon gong sagt til ein av englane:
           Set deg ved mi høgre hand
           til eg får lagt dine fiendar
           som skammel for dine føter?
14 Er dei ikkje alle ånder som tener Gud og blir utsende for å hjelpa dei som skal få frelsa i arv?
Hebr 1,4 viser til Fil 2,9
Hebr 1,6 viser til Sal 97,7
Note: Alle Guds englar skal tilbe han: >5 Mos 32,43.
Hebr 1,7 viser til Sal 104,4
Note: vindar: kan òg omsetjast «ånder». Jf. 1,14. >Joh 3,8.
Hebr 1,8 viser til Sal 45,7f
Note: salva deg: Ved salving vart prestar, profetar og kongar vigde til oppgåvene sine. Messias tyder «Herrens salva» og var opph. ein tittel på kongen i Israel.
Neste kapittel

20. juni 2021

Dagens Bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. ... Vis hele teksten

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.