Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Forrige kapittelNeste kapittel

Den rettferdige kongen
11Ein kvist skal skyta opp frå Isais stubbe,
          og eit skot skal spira fram frå hans røter.
          
   
 2 Herrens ande skal kvila over han,
          ein Ande med visdom og forstand,
          ein Ande med råd og styrke,
          ein Ande som gjev kunnskap og frykt for Herren.
          
   
 3 Han skal ha si glede i frykta for Herren.
          Han skal ikkje dømma etter kva auga ser,
          og ikkje skifta rett etter kva øyra høyrer.
          
   
 4 Han skal dømma fattige rettferdig,
          i rettferd skal han skifta rett for dei hjelpelause i landet.
          Han skal slå landet med riset i sin munn
          og drepa dei urettferdige med pusten frå sine lepper.
          
   
 5 Rettferd skal vera beltet om livet
          og truskap beltet om hoftene hans.
          
   
 6 Då skal ulven bu saman med lammet
          og leoparden leggja seg hos kjeet.
          Kalv og ungløve skal beita saman
          medan ein smågut gjeter dei.
          
   
 7 Ku og bjørn skal beita,
          ungane deira leggja seg saman,
          og løva skal eta halm som oksen.
          
   
 8 Spedbarnet skal leika attmed hòla til slangen
          og barnet strekkja handa ut mot ormebolet.
          
   
 9 Ingen skal skada eller øydeleggja noko
          på heile mitt heilage fjell.
          For landet er fylt av kjennskap til Herren
          slik vatnet dekkjer havsens botn.
          
   
10 Den dagen skal Isais rotskot
          stå som eit banner for folka.
          Folkeslaga skal søkja han,
          og hans bustad skal vera herleg.

Dei bortførte skal venda attende
    11 Den dagen skal Herren for andre gong
          rekkja ut si hand og kjøpa fri
          resten av folket sitt,
          dei som er att frå Assur, Egypt, Patros, Kusj,
          Elam, Sinear, Hamat og frå kystlanda.
          
   
12 Han skal lyfta eit banner for folka,
          samla dei fordrivne av Israel
          og føra saman dei spreidde av Juda
          frå verdsens fire hjørne.
          
   
13 Då skal Efraims misunning forsvinna
          og Judas fiendskap ryddast ut.
          Efraim skal ikkje misunna Juda
          og Juda ikkje vera fiendtleg mot Efraim.
          
   
14 Dei skal slå ned på skuldra til filistrane i vest,
          saman skal dei plyndra folka i aust.
          Dei skal leggja hand på Edom og Moab,
          ammonittane må lyda dei.
          
   
15 Då skal Herren tørka ut
          havbukta ved Egypt
          og svinga handa over Storelva.
          Med ein sterk storm
          skal han kløyva elva i sju bekkefar
          så ein kan gå tørrskodd over.
          
   
16 Og det skal vera ein veg
          for den resten som er att
          av Herrens folk frå Assur,
          slik det var for israelittane
          den dagen dei drog opp frå Egypt.
Jes 11,1 viser til Jes 4,2, Am 9,11, Rom 15,12
Note: Isai: far til kong David. Jf. 1 Sam 16,11ff; 22,7.
Jes 11,10 viser til Sak 2,15, Joh 1,14, Rom 15,12, Op 5,5
Note: Isais rotskot: Jf. v. 1.
Jes 11,11 viser til 2 Mos 15,16, Jes 10,21, Esek 29,14
Note: Patros: «landet i sør», Øvre Egypt. Kusj: stormakt som låg sør for Egypt, og som styrte over Egypt ca. 760–656 f.Kr. Sinear: >1 Mos 11,2. Hamat: >2 Sam 8,9. Jf. Jes 10,9.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. juni 2021

Dagens Bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. ... Vis hele teksten

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.