Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

Tilbake til oversikten

Salmane

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

Forrige kapittelNeste kapittel
16Ein miktam. Av David.
        
          Verna meg, Gud, for eg søkjer tilflukt hos deg.
          
   
 2 Eg seier til Herren: «Du er min Herre,
          alt godt har eg i deg.»
        
          Usle er dei
   
 3 ein held for heilage i landet.
          Desse veldige vil eg ikkje vita av.
          
   
 4 Dei som spring etter andre gudar,
          vil få mange plager.
          Eg vil ikkje renna ut blodoffer for dei
          og ikkje ha deira namn på mine lepper.
          
   
 5 Herre, du er min del og mitt beger.
          Du held min lut i dine hender.
          
   
 6 Fruktbar jord vart målt opp til meg,
          ein herleg eigedom vart min.
          
   
 7 Eg velsignar Herren, som leier meg,
          jamvel om natta får eg råd frå mitt indre.
          
   
 8 Alltid har eg Herren framfor meg.
          Han er ved mi høgre side,
          eg skal ikkje vakla.
          
   
 9 Difor er det glede i mitt hjarte, og mitt inste jublar,
          jamvel kroppen kan slå seg til ro.
          
   
10 Du gjev ikkje mi sjel over til dødsriket,
          du lèt ikkje din trufaste tenar sjå grava.
          
   
11 Du lærer meg livsens veg,
          hos deg er glede i overflod,
          fagnad utan ende ved di høgre hand.
Sal 16,1 viser til Sal 7,2
Note: miktam: kanskje ein soningssalme.
Sal 16,2 viser til Sal 73,25f
Note: Tydinga av den hebr. teksten er usikker.
Sal 16,5 viser til Sal 119,57, Sal 142,6, Klag 3,24
Note: del, lut, eigedom: Orda blir elles nytta når det er tale om å dela opp landet. Jf. 4 Mos 18,20.
Forrige kapittelNeste kapittel

20. juni 2021

Dagens Bibelord

Matteus 16,24–27

Les i nettbibelen

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. ... Vis hele teksten

24Same gongen sa Jesus til læresveinane: «Vil nokon følgja etter meg, må han seia nei til seg sjølv, ta krossen sin opp og følgja meg. 25For den som vil berga livet sitt, skal mista det. Men den som mistar livet sitt for mi skuld, skal finna det. 26Kva gagnar det eit menneske om det vinn heile verda, men taper si sjel? Eller kva kan eit menneske gje til vederlag for si sjel? 27For Menneskesonen skal koma i herlegdomen åt Far sin saman med englane sine, og då skal han løna kvar og ein etter det han har gjort.