Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jeremia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Forrige kapittelNeste kapittel

En ulykke truer
6Berg dere, benjaminitter,
          bort fra Jerusalem!
          Blås i horn i Tekoa,
          tenn varden på Bet-Hakkerem!
          For en ulykke truer fra nord,
          et stort sammenbrudd.
          
   
 2 Den vakre og bortskjemte datter Sion
          gjør jeg ende på.
          
   
 3 Mot henne skal gjetere komme
          med saueflokkene sine.
          De slår opp telt omkring henne,
          og hver beiter sitt stykke snaut.
          
   
 4 Lys hellig krig mot henne!
          Kom, la oss angripe midt på dagen!
          Ve oss, dagen er på hell,
          og kveldsskyggene blir lange.
          
   
 5 Kom, la oss angripe i natt
          og ødelegge borgene hennes!
          
   
 6 Så sier Herren over hærskarene:
          Fell trær og kast opp en voll mot Jerusalem!
          Hun er byen som skal kreves til regnskap,
          hun er full av undertrykkelse.
          
   
 7 Som en kilde holder vannet kaldt,
          slik holder byen ondskapen kald.
          Der hører en om vold og ran,
          alltid ser jeg sykdom og sår.
          
   
 8 La deg refse, Jerusalem,
          ellers bryter jeg med deg
          og gjør deg til et øde sted,
          et land der ingen kan bo.

Uomskårne ører
     9 Så sier Herren over hærskarene:
          Hold etterhøst på Israels rest
          som dere gjør med vinstokken!
          Gå enda en gang over rankene med hånden
          lik en som plukker druer!
          
   
10 «Hvem skal jeg tale til
          og advare slik at de hører?
          Se, de har uomskårne ører
          og kan ikke høre etter.
          Se, Herrens ord er spott for dem,
          og de bryr seg ikke om det.
          
   
11 Men jeg er full av Herrens harme,
          jeg er trett av å holde den tilbake.»
        
          Så øs den ut over barna på gaten
          og over flokken av unge menn som samles!
          Både mann og kvinne skal fanges,
          gamle menn og oldinger.
          
   
12 Andre skal overta husene deres,
          jordene og kvinnene også.
          For nå løfter jeg hånden
          mot dem som bor i landet,
          sier Herren.
          
   
13 For alle sammen,
          små og store,
          skaffer seg urett vinning.
          Profet og prest,
          alle farer med svik.
          
   
14 Lettvint helbreder de bruddet i folket mitt,
          de sier: «Fred, fred!»
          Men det er ikke fred.
          
   
15 De skal bli til skamme,
          for de har gjort avskyelige ting.
          Likevel skammer de seg ikke,
          vet ikke hva vanære er.
          Derfor skal de falle blant dem som er falt.
          I regnskapets time skal de snuble, sier Herren.

Spør etter de gamle stiene
    16 Så sier Herren:
          Still dere på veiene og se!
          Spør etter de gamle stiene,
          etter veien til det gode!
          Gå på den,
          så skal dere finne hvile for deres liv.
          Men de svarte: «Vi vil ikke gå der.»
          
   
17 Jeg satte vaktmenn over dere.
          Lytt når hornet gjaller!
          Men de svarte: «Vi vil ikke lytte.»
          
   
18 Derfor, hør, dere folkeslag,
          og forstå, dere som er samlet,
          hva som skjer med dem.
          
   
19 Hør, du jord!
          Se, jeg fører ulykke over dette folket,
          frukten av deres egne planer.
          For de lyttet ikke til mine ord,
          og de foraktet min lov.
          
   
20 Hva skal jeg med røkelse fra Saba
          og det beste krydder fra fjerne land?
          Brennoffer fra dere tar jeg ikke imot,
          slaktofrene gleder meg ikke.
          
   
21 Derfor sier Herren:
          Se, jeg legger snublesteiner
          for dette folket.
          Både fedre og sønner
          skal snuble i dem,
          nabo og neste
          skal gå under.

Fienden fra nord
    22 Så sier Herren:
          Se, det kommer et folk fra landet i nord,
          et stort folkeslag bryter opp
          fra jordens ytterste ende.
          
   
23 De har bue og sabel i hånden,
          de er grusomme og viser ingen nåde.
          Larmen drønner som havet,
          på hester kommer de ridende,
          rustet til krig mot deg, datter Sion.
          
   
24 Da vi hørte ryktet,
          ble hendene våre slappe,
          trengsel grep oss,
          rier som hos en fødende kvinne.
          
   
25 Gå ikke ut på marken,
          gå ikke på veien,
          for fienden har sverd,
          redsel rår på alle kanter.
          
   
26 Mitt folk, min datter,
          bind sekkestrie om deg
          og velt deg i aske!
          Hold sørgehøytid over din eneste sønn,
          en bitter klage.
          For brått kommer ødeleggeren over oss.

Profeten skal prøve folket
    27 Jeg har satt deg til å prøve folket mitt
          slik en prøver gull,
          du skal kjenne og prøve deres veier.
          
   
28 Alle er trassige opprørere,
          de farer med sladder,
          de er bronse og jern,
          ødeleggere er de alle.
          
   
29 Blåsebelgen er svidd av ilden,
          blyet er fjernet.
          Men det nytter ikke å smelte,
          de onde skilles ikke ut.
          
   
30 Forkastet sølv skal de kalles,
          for Herren har forkastet dem.
Jer 6,1 viser til Jer 1,13ff, Jer 4,5ff
Note: Bet-Hakkerem: et sted nordvest for Betlehem.
Note: datter Sion: >4,31.
Jer 6,3 viser til Jer 4,17
Jer 6,7 viser til Sal 55,10ff
Jer 6,17 viser til Esek 3,17ff, Esek 33,2ff, Hos 9,8
Note: vaktmenn: profetene. Jf. Esek 33,1ff.
Jer 6,22 viser til Jer 1,14+, Jer 50,41ff
Note: et folk … i nord: >1,14.
Forrige kapittelNeste kapittel

26. oktober 2021

Dagens Bibelord

Romarane 2,1–11

Les i nettbibelen

1Difor har du ikkje noko å unnskylda deg med, du menneske som dømmer, kven du så er. Når du dømmer ein annan, fordømmer du deg sjølv. For du som dømmer, gjer sjølv det same. 2Og vi veit at Guds dom med full rett råkar dei som driv med slikt. ... Vis hele teksten

1Difor har du ikkje noko å unnskylda deg med, du menneske som dømmer, kven du så er. Når du dømmer ein annan, fordømmer du deg sjølv. For du som dømmer, gjer sjølv det same. 2Og vi veit at Guds dom med full rett råkar dei som driv med slikt. 3Men når du, menneske, dømmer dei som gjer dette, og sjølv gjer det same, meiner du då at du skal sleppa unna Guds dom? 4Eller foraktar du at han er grenselaust god, tolmodig og langmodig? Skjønar du ikkje at Guds godleik driv deg til omvending? 5Med ditt harde hjarte som ikkje vil venda om, hopar du opp vreide over deg til vreidedagen, når Gud openberrar sin rettferdige dom. 6Han skal løna kvar og ein etter det han har gjort: 7Dei som trufast gjer det gode og søkjer herlegdom, ære og uforgjengelegdom, skal få evig liv. 8Men dei som berre tenkjer på seg sjølve, som er ulydige mot sanninga og lèt seg leia av uretten, har vreide og harme i vente. 9Naud og angst skal koma over kvart menneske som gjer det vonde, jøde først og så grekar. 10Men herlegdom, ære og fred skal den få som gjer det gode, jøde først og så grekar. 11For Gud gjer ikkje forskjell på folk.