Bibel

Eldre oversettelser

Bibeloversettelsene fra 1930/36 og 1978