Bibel

Utenlandske bibler

Vi har Bibelen på et stort utvalg av verdens språk.

Gjennom fellesskapet i United Bible Societies kan vi skaffe nær sagt alt av internasjonale bibler.