Be for Ukraina

Vi ber om vern for det ukrainske folk, og vi ber for Bibelselskapet og kirkene i Ukraina - at de får styrke til å formidle håpet og kjærlighetens stemme midt i kaoset som nå råder i landet.

En gutt tenner lys i en kirke i byen Nizjyn, Ukraina høsten 2021
En gutt tenner lys i en kirke i byen Nizjyn, Ukraina høsten 2021

Helt siden jernteppets fall har norske bibelvenner hatt et særlig forhold til kristne brødre og søstre i Ukraina. Derfor smerter det oss særlig dypt at dette landet nå er i krig.

Generalsekretær Paul Erik Wirgenes i Det Norske Bibelselskap oppfordrer alle til å be for Ukraina:

Barmhjertige Gud

Med sorg og fortvilelse mottar vi nyheter om krig og lidelse i Ukraina. Vi har håpet og bedt om at dette ikke skulle skje. Men nå skjer det Gud. Bomber faller, mennesker skyter og mennesker dør.

Gud vi ber for barna og for alle sivile mennesker i områdene som nå rammes av krigsherjinger. Vi ber for ledere og mennesker med makt. Gud, vekk dem opp så vilje til fred kan seire og menneskers hat og sinne kan tøyles.

Gud vi ber for kirkene og for kirkenes ledere. Gi dem vern og klokskap til å leve og formidle håpet og kjærlighetens stemme midt i kaoset. Vi ber for Bibelselskapet i Ukraina og for den viktige rollen de spiller for kirkene og for folket.

Vi vet at mennesker i krisesituasjoner søker til Gud. Bibelselskapet besørger Guds ord til mennesker på begge sider av frontlinjene. Bibelen bringer håp og forsoning der håpløsheten råder.

Hjelp oss med å trykke og distribuere bibler i Ukraina.