Bibelarbeid for kropp og sjel

Bibelselskapets team i Ukraina fokuserer nå både på bibeldistribusjon og humanitært arbeid. De henter og kjører ut mat og medisiner til de krigsrammede, særlig til eldre, funksjonshemmede og hjelpeløse. Med i bilen har de bibler – og ikke minst barnebibler.

Motiv fra St. Michaelskatedralen i Kiev, Ukraina
Motiv fra St. Michaelskatedralen i Kiev, Ukraina

Det er norske bibelvenner som har vært med å bygge opp Bibelselskapet i Ukraina – og nå trenger de oss mer enn noen gang. Vi har et spesielt ansvar for dette landet. Derfor ber vi norske bibelvenner om fortsatt å huske Ukraina i bønn og med gaver.

Ukraina var tema for årets bibeldag. Like etter feiringen av Bibeldagen brøt det ut en fullskala-krig mellom Russland og Ukraina. Da hadde krigen allerede rast i mange år mellom ukrainske regjeringsstyrker og russiske separatister øst og sør i landet.

I forrige nummer brakte vi reportasjer fra krigsenker og andre ofre for krigen – som har pågått helt siden 2014. De siste månedene har situasjonen forverret seg, og hele Ukraina er nå rammet av krigshandlinger. Daglig får vi gruoppvekkende oppdateringer om krigsforbrytelser, drap og tortur – også av sivilbefolkningen.

«Det har vært grufullt å se bildene fra både Irpin, Bucha og Hostomel etter at de russiske styrkene har trukket seg ut. Jeg fikk en påminnelse om hvor nært det er når en leder i en menighet hvor jeg har talt, og som jeg har møtt, var blant de som lå drept på gaten, sammen med sin kone», skrev bibelmisjonsleder Bernt G. Olsen i en oppdatering til Bibelselskapets stab like før påske.

Anatoliy Raychynets er assisterende generalsekretær i Det ukrainske bibelselskap. Han har nære bånd til Norge, og snakker flytende norsk. Sammen med mange i staben og andre frivillige har han oppretthold arbeidet på tross av rakettregnet over hovedstaden. Anatoliys egen leilighetsblokk ble truffet, men heldigvis er hans kone, Viktoria, og barna i trygghet på Karmøy i Norge.

Det er stor aktivitet også ved Bibel- selskapets kontorer i Kharkiv og Kherson, det siste under russisk okkupasjon. Også medarbeiderne ved disse avdelingene er sterkt engasjert i både bibeldistribusjon og humanitært arbeid. Kontoret i Lviv er det største av avdelingskontorene og de leder arbeidet med å skaffe nye bibler og driver samtidig en omfattende bibeldistribusjon til de mange flykningene som oppholder seg i Vest-Ukraina.

Magasinet Bibelgaven er ikke en nyhetsredaksjon. Vi har lang trykketid – og mye kan ha skjedd før bladet når ut til våre givere. Men uansett hvordan krigen forløper, vil det ta svært lang tid å lege sårene.

Det har vært grufullt å se bildene fra både Irpin, Bucha og Hostomel etter at de russiske styrkene har trukket seg ut. Jeg fikk en påminnelse om hvor nært det er når en leder i en menighet hvor jeg har talt, og som jeg har møtt, var blant de som lå drept på gaten, sammen med sin kone

Bernt G. Olsen, bibelmisjonsleder -