Bibeldistribusjonsrapporten 2020

Over 190 millioner bibelske skrifter brakte lys til et mørkt år.

På tross av store utfordringer knyttet til COVID-19, klarte bibelselskapene over hele verden å levere over 30 millioner bibler i løpet av 2020.

Mann med hodetelefoner leser bibeltekst på sin Smarttelefon.
En ny, banebrytende oversettelse av Det nye testamentet til finsk, UT2020, er kun lansert med tanke på digital lesning.

Totalt ble over 190 millioner bibelske skrifter distribuert i fjor. Dette tallet inkluderer hele bibler, testamenter og bibeldeler.

2020 var sterkt preget av restriksjoner, økonomiske vansker og menneskelig lidelse på mange plan. I et år preget av utfordringer både på økonomisk og følelsesmessig plan, er det kanskje ikke overraskende at også bibeldistribusjonen ble kraftig rammet.

Distribusjon av hele bibler ble redusert med 37 prosent i forhold til 2019, og distribusjonen av Det nye testamente gikk ned med hele 63 prosent. Nedlastinger av bibeltekster fra Internett økte derimot med 113 prosent, noe som uten tvil skyldtes den globale situasjonen med nedstengning, karantene og hjemmekontor.

Tallene som presenteres er samlet fra de årlige distribusjonsrapportene som utarbeides av bibelselskap rundt om i hele verden, og inkluderer både lokalt salg og eksport av bibler, bibeldeler og nedlastinger fra Internett.

På tross av vanskene forårsaket av pandemien, er fellesskapet av De forente bibelselskaper fortsatt verdens største aktør innen oversettelse og distribusjon av Bibelen. De 150 bibelselskapene, med arbeid i mer enn 240 land og territorier, har til sammen levert rundt 70 prosent av verdens fulle bibeloversettelser.

Bibeldistribusjon 2020 - statistikk og grafikk
Bibeldistribusjon 2020 - statistikk og grafikk

Bibelarbeidet opprettholdt under den globale krisen

Etter et tiår med oppmuntrende vekst i distribusjonen av Bibelen, medførte koronapandemien problemer, ikke bare for bibeldistribusjonen, men også for bibelselskapenes øvrige arbeid i ulike deler av verden. Tidlig i 2020 avslørte en undersøkelse at 30 bibelselskap var kritisk truet som følge av restriksjonene og ytterligere 65 bibelselskap var i betydelige vansker på grunn av de økonomiske konsekvensene pandemien medførte.

De forente bibelselskaper, støttet av Global Mission Team, begynte derfor arbeidet med å etablere et solidaritetsfond. Formålet var å sikre at bibelselskap som hadde blitt spesielt hardt rammet på grunn av nedstengningen, fortsatt kunne holde dørene åpne og opprettholde bibelarbeidet - inkludert distribusjon av Bibelen.

Både store og små bibelselskap har i fellesskap bidratt til dette fondet. Støtten bibelselskapene mottar fra bibelvenner, kirkesamfunn og menigheter har derfor gjort at bibelarbeidet kunne fortsette de fleste steder i verden.

Til nå har mer enn 30 bibelselskap mottatt støtte, og ytterligere søknader behandles fortløpende.

Det er vanskelig å finne de riktige ordene for å beskrive vår takknemlighet overfor bibelselskap i andre deler av verden som har hjulpet oss med økonomiske midler slik at vi kunne overleve.

Anatoly Kirillov, Bibelselskapet i Moldova -
Bibeldistribusjon i Moldova

– Det er vanskelig å finne de riktige ordene for å beskrive vår takknemlighet overfor bibelselskap i andre deler av verden som har hjulpet oss med økonomiske midler slik at vi kunne overleve,» sier Anatoly Kirillov fra Bibelselskapet i Moldova.

– I en tid med stor usikkerhet har vi fått trøst og oppmuntring. Vi er ydmyke overfor den store gavmildheten fra alle våre brødre og søstre over hele verden, sier han.

Bibelselskapet i Moldova ble tvunget til midlertidig å stenge kontoret, bokhandelen og lageret. I tråd med myndighetenes råd ble distribusjonsprosjektene utsatt for å begrense spredningen av COVID-19.

Til tross for vanskelighetene fortsatte Bibelselskapet å jobbe målrettet for å nå ut til så mange som mulig med Guds ord. Prosjektene ble tilpasset, blant annet ved en mobil bibelbokhandel som kunne betjene ulike deler av landet når det var trygt å gjøre det. I et spesielt prosjekt ble hundrevis av barnebibler delt ut som julegaver til barn og unge på sykehus.

– Nå trenger samfunnet oss mer enn noen gang, sier Anatoly.
– Vi er svært oppmerksomme på ansvaret vi har for å møte behovene til menneskene som stoler på oss og regner med oss.

Også Bibelselskapet på Sri Lanka hadde behov for støtte fra Solidaritetsfondet. COVID-19 rammet Sri Lanka hardt. Nedstengning førte til at salget falt med to tredjedeler, og leieinntektene fra bibelselskapets kontorlokaler uteble. Også medlemskontingenten falt med 87 prosent. Bestemmelser fra myndighetene gjorde at virksomheten måtte begrenses og det rammet også bibelimporten.

Distribusjonsprogrammene ble tilpasset den nye normalen som pandemien brakte med seg slik at Bibelselskapet på Sri Lanka likevel kunne fortsette en del viktige prosjekter, blant annet levering av blindeskriftbibler og leveranse av vitenskapelige bibelutgaver for de teologiske høyskolene. Programmet for traumearbeid ble dessuten flyttet til online-plattformer.

Å bringe håp og velsignelse

For mange bibelselskap ga pandemien en mulighet til å møte samfunnene på en helhetlig måte, der diakonalt arbeid ble kombinert med bibeldistribusjon.

Det peruanske bibelselskapet har lenge drevet et arbeid gjennom programmet «Pan de Vida», eller «Livets brød». Før pandemien brøt ut betjente team fra Bibelselskapet over 6000 barn fra fattige områder med både bibler og mat. Det antas at underernæring rammer 17,5 prosent av barna i Peru. Sammen med mat for kroppen, bidrar Bibelselskapet også med åndelige føde for disse barna.

Dette programmet ble også stoppet på grunn av pandemien, og barna kunne ikke lenger samles til bibeltimer og måltider. Teamet fra Bibelselskapet klarte imidlertid å tilpasse arbeidsmetodene etter myndighetenes bestemmelser: Etter å ha fått de nødvendige tillatelsene begynte ansatte og frivillige å levere hjelpen direkte til barnas hjem.

Nesten 1000 familier ble på den måten oppsøkt med matforsyninger og bibelmateriell for barn. Litt senere kunne Bibelselskapet i Peru gjenoppta det vanlige programmet, men med krav om å håndheve streng sosial distanse for å unngå smittespredning.

– Jeg ble så glad da jeg fikk min egen bibel, sier Yuliño Huamán Ticona, en av guttene som ble møtt av teamet fra «Pan de Vida».

Aldri før har jeg fått en så viktig gave. Jeg pleide å selge ting på gata, men på grunn av pandemien kan jeg ikke gjøre det lenger. Jeg hadde ikke mat til barna mine. Takk for hjelpen og takk for bibelhistoriene.

En mor som har mottatt mathjelp og bibler gjennom programmet "Pan de vida" i Peru. -
En mor og hennes tre barn mottok matforsyninger og bibler fra Det peruanske bibelselskapet under Covid-19-nedstengningen. De holder opp en plakat som sier: «Pan de Vida - Takk -  Det peruanske bibelselskap».
En mor og hennes tre barn mottok matforsyninger og bibler fra Det peruanske bibelselskapet under Covid-19-nedstengningen. De holder opp en plakat som sier: «Pan de Vida - Takk - Det peruanske bibelselskap».

– Aldri før har jeg fått en så viktig gave. Jeg pleide å selge ting på gata, men på grunn av pandemien kan jeg ikke gjøre det lenger. Jeg hadde ikke mat til barna mine. Takk for hjelpen og takk for bibelhistoriene! uttrykker en mor som har mottatt hjelp fra programmet.

I Zimbabwe, et land som allerede er rystet av alvorlig økonomisk krise og massiv arbeidsledighet, gjorde korona-pandemien livet enda vanskeligere for alle dem som livnærer seg av løsarbeid og strøjobber.

Bibelselskapet i Zimbabwe har i flere år arbeidet med et program for å nå ut til mødre med funksjonshemmede barn.

Med bevisstheten om at disse familiene ville være ekstra sårbare i den ekstraordinære situasjonen som pandemien medførte, bidro Bibelselskapet både til å skaffe dem Bibelen, men også med matforsyninger og ansiktsmasker.

Setty Hwande, 66, var glad for å få besøk av Bibelselskapet i Zimbabwe. I likhet med mange mødre i hennes situasjon ble hun forlatt av ektemannen da datteren, Lister, ble født med funksjonshemming for 26 år siden.

I alle disse årene har hun forsørget datteren alene, blant annet ved gatesalg. Hun og datteren leier et enkelt rom som fungerer både som soverom, kjøkken og stue.

– Livet har vært tøft, men jeg har alltid funnet trøst og støtte i Bibelen, sier hun. Hennes gamle bibel var så godt brukt at den hadde falt helt fra hverandre. 1.-3. Mosebok manglet, og det gjorde også Åpenbaringsboken. I tillegg til mathjelpen, var Setty derfor svært glad for å få et nytt eksemplar av Bibelen på Ndebele-språket.

– Aldri før har jeg fått en så viktig gave. Jeg pleide å selge ting på gata, men på grunn av pandemien kan jeg ikke gjøre det lenger. Jeg hadde ikke mat til barna mine. Takk for hjelpen og takk for bibelhistoriene! uttrykker en mor som har mottatt hjelp fra programmet.

I Zimbabwe, et land som allerede er rystet av alvorlig økonomisk krise og massiv arbeidsledighet, gjorde korona-pandemien livet enda vanskeligere for alle dem som livnærer seg av løsarbeid og strøjobber.

Bibelselskapet i Zimbabwe har i flere år arbeidet med et program for å nå ut til mødre med funksjonshemmede barn.

Med bevisstheten om at disse familiene ville være ekstra sårbare i den ekstraordinære situasjonen som pandemien medførte, bidro Bibelselskapet både til å skaffe dem Bibelen, men også med matforsyninger og ansiktsmasker.

Livet har vært tøft, men jeg har alltid funnet trøst og støtte i Bibelen

Setty Hwande i Zimbabwe er mor til funksjonshemmet barn og forlatt av sin ektemann -

Setty Hwande, 66, var glad for å få besøk av Bibelselskapet i Zimbabwe. I likhet med mange mødre i hennes situasjon ble hun forlatt av ektemannen da datteren, Lister, ble født med funksjonshemming for 26 år siden.

I alle disse årene har hun forsørget datteren alene, blant annet ved gatesalg. Hun og datteren leier et enkelt rom som fungerer både som soverom, kjøkken og stue.

– Livet har vært tøft, men jeg har alltid funnet trøst og støtte i Bibelen, sier hun. Hennes gamle bibel var så godt brukt at den hadde falt helt fra hverandre. 1.-3. Mosebok manglet, og det gjorde også Åpenbaringsboken. I tillegg til mathjelpen, var Setty derfor svært glad for å få et nytt eksemplar av Bibelen på Ndebele-språket.

Økende digital etterspørsel

38 prosent av all bibeldistribusjon skjedde i 2020 via Internett-nedlastinger. Det er en økning på 25 prosent fra forrige år.

Parallelt med at mange land innførte portforbud og andre restriksjoner på fri bevegelse, ble det over hele verden registrert en enorm økning i bruken av nett-tjenester. Bibelselskapene tilpasset derfor sine programmer til denne nye virkeligheten og flyttet blant annet bibelsalget til nettsteder for e-handel. Digitale plattformer ble brukt for å sikre at bibeldistribusjon kunne fortsette i en tid da flere enn noen gang søkte trøst i Guds ord.

Bibelselskapet i Costa Rica sto allerede overfor en rekke utfordringer før pandemien slo til. Salget på nettet var minimalt, og gaveinntektene hadde falt på grunn av den økonomiske nedgangen i landet.

– Da pandemien kom, ble situasjonen mye verre, forklarer Mayra Ugalde, generalsekretær i Bibelselskapet i Costa Rica.

– Hele personalet samarbeidet derfor om å utvikle digitale tjenester til erstatning for funksjonene som ble rammet som følge av nedstengningen, sier hun.

Dermed ble en rekke ideer satt ut i livet for å opprettholde bibeldistribusjonen. Bibelsalget ble flyttet over til sosiale medier og der ble det også tilbudt nødvendige verktøy og hjelpemidler for å lese Bibelen.

– Vi ønsket å sikre at Bibelen var tilgjengelige for mennesker som søkte trøst i en tid med lidelse og usikkerhet, sier hun.

Innhold ble delt på tvers av ulike sosiale medie-plattformer.

– Den digitale verden utvikler seg veldig fort. Med vår nettbutikk kan vi nå selge Bibelen døgnet rundt hver eneste dag, forklarer Mayra.

På Costa Rica klarte de på denne måten å øke bibelsalget med mer enn 20 prosent i forhold til året før.

Kvinne holder en smarttelefon med bibeltekst.
I 2020 ble en banebrytende oversettelse av Det nye testamentet lansert i Finland. UT2020 (Det nye testamentet 2020) er utviklet for dem som ønsker å lese eller lytte til Det nye testamentet på smarttelefonene sine.

Ny oversettelse i Finland

I 2020 ble en banebrytende oversettelse av Det nye testamentet lansert i Finland. UT2020 (Det nye testamentet 2020) er utviklet for dem som ønsker å lese eller lytte til Det nye testamentet på smarttelefonene sine.

Tradisjonelt blir bibeloversettelser utgitt som trykt bok før de overføres til online-plattformer. Det finske bibelselskapet satset i stedet på en heldigital oversettelse, og brukte også kommunikasjonsmulighetene som Internett åpner for til å innhente umiddelbar respons fra publikum.

Innen to uker etter lanseringen hadde den nye oversettelsen blitt åpnet 100 000 ganger på Bibelselskapets nettsted. Tre måneder senere hadde tallet tredoblet seg. Over 15 000 nye brukere installerte Bibelselskapets app (Piplia) for å studere teksten og lytte til lydbokversjonen. Seks måneder etter lanseringen hadde appbrukerne lyttet til over 250 000 hele bibelkapitler fra lydversjonen.

I likhet med mesteparten av bibeltekstene som er distribuert via Internett, inngår også den finske UT2020 i De forente bibelselskapers «Digital Bible Library» (DBL) som de siste fem årene har doblet seg i størrelse. I slutten av 2020 inneholdt DBL 2696 tekster på 1721 språk som ble brukt av 6 milliarder mennesker.

DBL ble opprettet i 2011 og er en database av bibeloversettelser fra fellesskapet av bibelselskaper, i tillegg til om lag 160 andre bidragsytere. Fra DBL gjøres oversettelsene tilgjengelige via apper og nettsteder, inkludert YouVersion. Nesten tre fjerdedeler av de fulle bibeltekstene i DBL er levert av De forente bibelselskaper

Dekker et behov

Etter ti års krig brakte COVID-19-pandemien enda mer lidelse til folket i Syria. Bibelselskapets bokhandel, som har klart å holde åpent selv under krigen, ble også tvunget til å stenge. Med relevante sikkerhetsprosedyrer på plass, ble det likevel gitt klarsignal for den årlige påskebibelutdelingen. Teamet fra Bibelselskapet i Syria var i stand til å distribuere 28 000 bøker med bibelhistorier over hele landet, og på den måten bringe håp til barn gjennom Guds ord.

– Jeg har allerede en bibel, men nå kan jeg gi denne til vennen min som ikke har noen, forklarte en mottaker.

I et annet distribusjonsprosjekt som fant sted like etter jul ble 100 000 bibelkalendere og 30 000 barnebibler lagt i hendene på barn over hele Syria, inkludert byene langs Middelhavskysten, Aleppo og det nordøstlige Syria, Homs og Hamah, Damaskus og de sørlige delene av landet og Wadi Al-Nasara.

Helt siden jeg var åtte år har jeg ønsket meg min egen barnebibel

Fadi, en syrisk gutt som akkurat har fått en bibel av teamet fra Det syriske bibelselskap -

Det var en stor glede for ansatte og frivillige i Bibelselskapet i Syria å kunne gi barna muligheten til å engasjere seg i Bibelen, lære dem mer om Jesus og bidra til å styrke deres tro.

– Helt siden jeg var åtte år har jeg ønsket meg min egen barnebibel, sier Fadi.
– Jeg har nettopp fått en, og jeg kan ikke legge den fra meg. Jeg har bare lest og lest og lest!

Ukraina

2020 var et spesielt år for Det ukrainske bibelselskapet. Etter 27 års hardt arbeid kunne de lansere en ny bibeloversettelse. Planene for lanseringen var lagt og de nytrykte biblene skulle blitt levert i april. Konsekvensene av COVID-19 betydde imidlertid at distribusjonsplanene måtte endres radikalt.

Også i Ukraina har bruken av sosiale medier økt markant. Folket brukte Internett for å søke etter mening og håp. Bibelselskapet delte derfor LUMO Evangelie-videoene på ukrainsk, basert på tekstene i den nye oversettelsen.

– Reaksjonen var overveldende, sier Rostyslav Stasyuk, kommunikasjons- og prosjektkonsulent ved Det ukrainske bibelselskap.

– Folk takket oss for at vi brakte dem evangeliet i en vanskelig tid, og tusenvis så på, kommenterte og delte videoene, sier han.

Innlegg på sosiale medier om den nye Bibelen førte til at over 1000 registrerte seg for bibelselskapets nyhetsbrev i løpet av bare en uke. Mer enn 300 000 brukere ble nådd gjennom sosiale medier og e-post.

Lyuba med sin nye bibel på moderne ukrainsk.

Da Bibelen kom, fulgte en flom av ordrer. Bibelselskapet fulgte opp det positive engasjementet, gjennomførte arrangementer på nettet, delte bakgrunnsinformasjon om oversettelsen og informasjon fra de forskjellige kirkesamfunnene som var involvert i oversettelsesarbeidet.

– Vi har tydelig sett hvordan Herren har brukt pandemien og nedstengningen til å vise oss nye muligheter til å nå ut til mennesker, sier Rostyslav.

– Gud har gitt oss nye ideer og han har også brakt oss mennesker med kunnskap til å gjennomføre dem.

Gud har gitt oss nye ideer og han har også brakt oss mennesker med kunnskap til å gjennomføre dem

Rostyslav Stasyuk, kommunikasjons- og prosjektkonsulent ved Det ukrainske bibelselskap -

Forbønnsemner

Be om utholdenhet: Med erfaringene etter et spesielt og utfordrende år, ber vi om kraft og styrke til å fortsette og dekke behovet for Bibelen rundt om i verden.

  • Be for bibelselskapene som fortsatt er hardt rammet som følge av korona-pandemien.
  • Be om visdom og styrke når bibelselskapene tar i bruk nye og kreative metoder for å spre Guds ord.
  • Be om styrke, kraft og mot blant alle som står i tjeneste for bibelarbeidet over hele verden.