Bibeloversettelser for 707 millioner mennesker fullført i 2020

På tross av utfordringene knyttet til COVID-19 fullførte bibelselskaper over hele verden oversettelser til hele 66 språk i 2020. Til sammen 707 millioner mennesker har dermed fått Bibelen oversatt til sitt språk.

I Tanzania feirer søskenparet Gidufana Gafufen (til venstre) og Udagayda Mudinangi lanseringen av den første bibelen på deres språk, Datooga.
I Tanzania feirer søskenparet Gidufana Gafufen (til venstre) og Udagayda Mudinangi lanseringen av den første bibelen på deres språk, Datooga.

46 av disse språkene hadde ingen del av Bibelen oversatt fra før. Seks språkgrupper mottok hele Bibelen for første gang - fem i Afrika og den siste i USA, der døvesamfunnet kunne feire fullførelsen av den amerikanske tegnspråkbibelen.

Amerikansk tegnspråk brukes av om lag 408 000 mennesker og er det eneste av ca. 400 tegnspråk i verden som har hele Bibelen.

Det ble også fullført oversettelser av Det nye testamentet til 11 språk som brukes av fire millioner mennesker. Oversettelsene til to av disse språkene, Epie og Ogbia, ble lansert av Bibelselskapet i Nigeria.

I den lille øystaten Vanuatu i Stillehavet ble første oversettelse av Det nye testamentet til språket Hano feiret med tradisjonelle sanger og danser på selveste pinsedagen (se video nedenfor).

Selv om Vanuatu nesten har vært uberørt av korona-pandemien, har andre hindringer stått i veien i løpet av de fire årene oversettelsesarbeidet har pågått. Flere sykloner har ødelagt hjem og avlinger og også oversettelsesarbeidet har vært truet. I kjølvannet av syklonen Pam i 2015 måtte oversetterne bo i telt i flere måneder. Manuskriptene ble sikret i en plastbeholder for at arbeidet ikke skulle gå tapt.

Et kort videoklipp som viser Hano-talende i øystaten Vanuatu som danser for å feire lanseringen av det første Nytestamentet på deres språk i oktober 2020.


Hele Bibelen på 700 språk

I august 2020 ble en etterlengtet milepæl nådd da 700 språk for første gang hadde hele Bibelen på sitt språk. I begynnelsen av 2021 er hele Bibelen tilgjengelig på 704 språk som brukes av 5,7 milliarder mennesker. Mer enn 70 prosent av disse oversettelsene er levert av De forente bibelselskaper.

Ytterligere 825 millioner mennesker har Det nye testamentet på sitt språk, og 450 millioner mennesker har deler av Bibelen oversatt.

Da De forente bibelselskaper ble opprettet i 1946 så situasjonen svært annerledes ut. Ifølge ProgressBible, som samler inn data om bibeloversettelser over hele verden, var det på den tiden færre enn 200 språk som hadde hele Bibelen, noe over 230 språk hadde Det nye testamentet, og 620 språk hadde en eller flere bibeldeler oversatt. På 75 år har det totale antallet språk med bibeloversettelser mer enn tredoblet seg.

Til tross for denne fremgangen er utfordringene fortsatt store: I dag har fortsatt over halvparten av verdens 7359 språk ingen tekster oversatt. Til sammen 1,5 milliarder mennesker mangler hele Bibelen på sitt språk.

– Når vi ser tilbake på bibelselskapenes arbeid gjennom mer enn to hundre år, og arbeidet som er gjort gjennom De forente bibelselskaper de siste 75 årene, takker vi Gud for at han har velsignet vårt felles oppdrag med å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle, sier generaldirektør Michael Perreau i De forente bibelselskaper.

– Hver oversettelse som blir fullført gir flere mennesker tilgang til håp og fred i Guds ord, noe som er særlig viktig i en tid med mye global uro.

– Likevel er det fortsatt mer enn en milliard mennesker som ikke har Bibelen på sitt eget språk og derfor ikke kan søke til Guds ord når de møter vansker og motgang. Det er derfor oppgaven med bibeloversettelse er så viktig, sier han.

Bibeloversettelser fullført i 2020
Grafikk fra De forente bibelselskaper

En ambisiøs visjon

Bibelselskapene opprettholder sin visjon om å fullføre 1200 bibeloversettelser til 600 millioner mennesker i løpet av 20 år. Dette kan gjøres mulig med et tett samarbeid mellom de ulike aktørene innen bibeloversettelse, fortsatt støtte fra giverne og utviklingen innen teknologi.

Tre år etter at denne visjonen ble formulert er 80 oversettelser fullført, 312 oversettelser er under arbeid, mens ytterligere 808 ennå ikke er igangsatt. Om lag 30 millioner dollar trengs hvert år for å nå målsetningen, og mindre enn halvparten av finansieringen er hittil på plass.

– Å oversette Bibelen forutsetter engasjement, idealisme og offervilje. Det er første steg mot at et samfunn får tilgang til det livsendrende Guds ord, sier De forente bibelselskaps administrerende direktør for bibeloversettelse, Alexander M. Schweitzer.

– Bibeloversettelse forvandler liv - det er derfor vi arbeider målrettet for vår ambisiøse visjon, sier han.

Økt tilgjengelighet med reviderte oversettelser

Språk utvikler seg over tid, og det kan være vanskelig for yngre generasjoner å forstå eldre oversettelser. I fjor ga bibelselskapene ut nye eller reviderte oversettelser på 21 språk som brukes av 694 millioner mennesker. Ni av disse oversettelsene var komplette bibler.

Blant disse var nye oversettelser til to av Sør-Afrikas 11 offisielle språk: isiZulu, tales av 12 millioner mennesker, og afrikaans, som snakkes av mer enn sju millioner mennesker. Disse to store utgivelsene ble feiret som del av Det sørafrikanske bibelselskapets 200-årsjubileum.

– Når ordene i denne boken når hjertet, åpner de for en sannhet som gjelder på tvers av alle kulturer og språk, sa prins Dr. Mangosuthu Buthelezi, som representerte zulu-monarken kong Goodwill Zwelithini ved innvielsesgudstjenesten for den nye isiZulu-bibelen.

Bibelen har vært tilgjengelig på isiZulu siden 1883, men den versjonen som i dag er mest brukt ble utgitt i 1959. Dr. Buthelezi, som spilte en nøkkelrolle i Nelson Mandelas regjering for nasjonal enhet, uttalte at han følte seg velsignet over å ha vært i stand til å lese Guds ord på sitt eget språk gjennom hele livet. Han takket Bibelselskapet for den nye oversettelsen.

– Den vil hjelpe flere mennesker til å «bli kjent med Skriftene og ledet i tro, uttalte han.

Studieutgaver

I 2020 ble det også utgitt studieutgaver av Bibelen på tre språk - kinesisk, haitisk kreolsk og thai.

Vold og uro hadde forsinket planene om å lansere den første studiebibelen på haitisk kreolspråk sent i 2019. I stedet fant feiringen sted i februar 2020, bare to uker før COVID-19 ble erklært som global pandemi.

– Vi haitiere er et traumatisert folk. Vi trenger helbredelse og søker etter svar på all smerten vi har opplevd, uttalte generalsekretær Magda Victor i Bibelselskapet i Haiti.

– Derfor er det en kirke på nesten hvert gatehjørne. Men veldig ofte forstår ikke kirkeledere bibelteksten veldig godt. Vi føler oss sikre på at denne studiebibelen vil støtte dem i deres tjeneste, sa hun.

Javzaa tegnerordet 'frelse' på mongolsk tegnspråk

Oversettelser på tegnspråk

I 2020 ble også den aller første hele Bibelen på tegnspråk fullført til amerikansk-engelsk.

– Etter nesten fire tiår med arbeid var fullførelsen av denne bibelutgaven en stor oppmuntring for tegnspråkoversettere og døvesamfunn i andre land, sier Chris Dale som koordinerer døvearbeidet i de forente bibelselskaper.

– Nå haster det å begynne på arbeidet med oversettelser til alle verdens 400 tegnspråk, sier han.

I tillegg til lanseringen av hele Bibelen på engelsk-amerikansk fikk også 16 øvrige tegnspråk en eller flere bibeldeler oversatt i fjor.

I likhet med 99 prosent av Mongolias døve befolkning, kan Javzaa heller ikke lese og skrive. Hun var frustrert over bare å kunne oppleve Bibelen gjennom tegnspråktolken i døvekirken hun går i. Hun har vært del av det mongolske oversettelsesteamet for tegnspråk som i fjor som fullførte fem kapitler av Matteusevangeliet.

– Det er mange sjeler i nød blant mitt folk. Den hjelpen de trenger mest er Guds ord på tegnspråk, tegner Javzaa.

Saikhantsetseg med sin mor

Bibelen for personer med synshemming

Bibelselskapene kunne i 2020 også vise til en enestående fremgang med å gjøre hele Bibelen på punktskrift tilgjengelig på flere språk.

Fem språk mottok hele punktskriftbibelen, tre av dem for første gang. I tillegg ble ulike bibeldeler på punktskrift publisert på ytterligere to språk. Totalt 48 språk har nå hele Bibelen på blindeskrift.

Saikhantsetseg (19) mistet synet som barn. Ledsaget av sin mor leste hun fra den nye punktskriftbibelen på mongolsk under lanseringsgudstjenesten.
– Jeg liker også å lytte til bibeltekstene, men nå som jeg selv kan lese Bibelen, åpner det for at jeg kan legge min egen stemme til tekstene. Det gjør Bibelen mer levende og interessant for meg, sier hun.

– Ny programvare og et nytt punktskriftarkiv i Digital Bible Library® har revolusjonert arbeidet med bibler for blinde og svaksynte. Dette resulterte i et høyt antall utgaver av nye komplette punktskriftbibler i fjor. Tidligere ville denne prosessen normalt ha tatt fem til ti år! kommenterer Ingrid Felber-Bischof, som koordinerer De forente bibelselskapers globale tjeneste for mennesker med synshemming.

Digital Bible Library®

Digital Bible Library® (DBL), som feirer tiårsjubileum i år, er sentralt i målet om å gjøre Bibelen tilgjengelig for alle. DBL fungerer som et digitalt lager av bibeloversettelser i forskjellige formater fullført både av De forente bibelselskaper og andre bibelskeoversettere. Dette muliggjør effektiv deling av bibeltekst gjennom nettsteder og apper, for eksempel YouVersion.

Innen begynnelsen av 2021 inneholdt DBL 2696 tekster på 1721 språk som ble brukt av seks milliarder mennesker, inkludert 1112 bibler på 590 språk.

Hos DBL® er det også lagret lydbibler på språk som til sammen tales av 5,6 milliarder mennesker og videooversettelser av Bibelen på 13 tegnspråk som brukes av 1,8 millioner mennesker.

I 2020 ble filer som kan skrive punktskrift lagt til DBL. Databasen inneholder nå 53 punktskriftfiler på 41 språk, inkludert 33 hele bibler på 27 språk.

De forente bibelselskaper et fellesskap av om lag 150 bibelselskaper som arbeider i 240 land og territorier. Sammen er de verdens største oversetter, utgiver og distributør av Bibelen. Bibelselskapene er også aktive innen områder som HIV/AIDS-forebygging, traumearbeid og leseopplæring. Bibelselskapene samarbeider med alle kristne kirker og mange internasjonale ikke-statlige organisasjoner.