BibleProject: Lukas-serien

Se spennende filmer om Lukas og Apostlenes gjerninger. Her er første del av Apostlenes gjerninger godt forklart.


Illustrasjon av Jesus med et brød i hver hånd

Lukas-serien

Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger er en sammenhengende fortelling om hva Jesus sa og gjorde, og hvordan den tidlige kristne kirken ble til. Lukas-serien publiseres ukentlig i desember og januar.

Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger er to bøker som hører sammen. De er skrevet av den samme forfatteren, og sammen danner de en sammenhengende fortelling om hva Jesus sa og gjorde, og hvordan den tidlige kristne kirken ble til.

Lukas og Apostelgjerningene er et samlet verk som forteller om hva Jesus sa og gjorde, og hvordan den tidlige kirken ble til.

Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger gjengir livet og læren til Jesus, frelseren som alle profetiene i Det gamle testamentet peker fram mot. Lukas og Apostelgjerningene viser nøye hvordan Kristus oppfylte profetiene i Det gamle testamentet.

Et episk klimaks på en episk historie
De fire evangeliene forteller om alt det som Det gamle testamentet hadde pekt fram mot. Både Lukasevangeliet og de andre evangeliene maler ut de store fortellingene som er basis for hele kristendommen: Til sammen gir de fire bøkene oss en sammenhengende fortelling om livet og undervisningen til den viktigste personen som har levd på jorda, Jesus fra Nasaret.


Innhold og bilde er utarbeidet i samarbeid med BibleProject