«Her er Bibelen mer verd enn sin vekt i gull»

Av Bernt G. Olsen, bibelmisjonsleder

Bibelselskapet er til for å gjøre Bibelen kjent, brukt og tilgjengelig over hele verden. Det innbefatter også i den muslimske verden. Her er det stort behov for både bibler og nytestamenter. For en muslim som er interessert i kristendommen, eller bare ønsker å bli kjent med Jesus, er nytestamentet, eller Injil som det heter i Koranen, veien til tro.

Gatebilde fra muslimsk by

Vanligvis er det ikke tillatt med gratis utdeling av bibler eller NT. De må selges og kjøperen må aktivt ønske seg boken og betale for denne selv. I hvert fall hvis mottakeren ikke er kristen. Fra Norge sørger vi for at Bibelen er tilgjengelig til en pris alle har råd til å betale og på et språk de kan forstå – og i det formatet de selv velger.

Noen eksempler ulike deler av den muslimske verden:

I Syria har det alltid vært etterspørsel etter både bibler og nytestamenter. Derfor har det lenge vært to bibelbutikker, en i Aleppo og en i Damaskus. Men de fleste biblene blir ikke solgt her, de selges fra kirker og særlig fra klostre over hele landet. Det er til klostrene mennesker kommer når de har behov for å samtale om livets viktige spørsmål, for å komme til et fristed og for å bli undervist om kristen tro. Det er til klostrene kirkene sender sine barn og unge så de kan få opplæring i kristen tro. Og det synes å være et nesten umettelig behov for bibler. Ikke minst har dette vært tilfelle gjennom borgerkrigen. Vi har sett etterspørselen stige fra år til år gjennom hele krigen, og hvert år har norske kristne bidratt til å gjøre dette mulig.

Hva skjer i Algerie? Det er særlig blant folkeslaget berberne at kirken vokser. Vi kan bestemt si Kirken, for det er bare én – og den er så ny her at det ennå ikke har oppstått flere kirkesamfunn. Bibelen er deres lærebok. Mange kommer til tro ved å se på en kristen TV-kanal. Bibelselskapet bidrar med å skaffe dem et NT – for vi har ennå ikke komplett en bibeloversettelse til dette språket. Senere blir de introdusert til fellesskapet av andre kristne – hvis familien tillater det. Uansett forhold: Bibelen gir næring til det spirende, nye kristenlivet i verdens raskest voksende kirke.

I Sentral-Asia er det stort behov for bibler på de nasjonale språkene. I de senere årene har det kommet nye oversettelser, og du skulle sett begeistringen hos de kristne når de får en bibel på sitt eget språk! Frem til helt nylig var russisk det dominerende språket, og Bibelen bare tilgjengelig på russisk. Mange kunne derfor avvise kristendommen som en «russisk Gud».

«Her er Bibelen mer verd enn sin vekt i gull», sa en pastor til meg ved en anledning. Han mente det bokstavelig. Fordi når Bibelen er tilgjengelig på folkets eget språk, gir den næring til ny vekst. Nå er også lydutgaver på vei, de vil gjøre Ordet tilgjengelig også for dem som ikke kan lese.

Til sist vil jeg nevne Egypt. Landet med en kirke som er 1 900 år gammel, men der Bibelen ikke ble allemannseie før i moderne tid. Nå gir Bibelen kraft og styrke til å bevare de kristne og grunnfeste dem i deres tro. Denne kirken har vært under stort press i det meste av sin historie, men der er det nå likevel flere kristne enn noen gang. Her selges et stort antall bibler på bokmesser, bibler deles ut i de kristne skolene og selges på de store stevnene som hvert år samler millioner av kristne – når det ikke er pandemi!