Paul Erik Wirgenes går av som generalsekretær i Bibelselskapet

Paul Erik Wirgenes har kommet til enighet med styret om å fratre stillingen som generalsekretær i Bibelselskapet.

Paul Erik Wirgenes

Wirgenes har vært generalsekretær i Bibelselskapet i mer enn tre år. Han har ledet virksomheten gjennom en viktig og krevende tid der mange endringer er gjennomført.

– Jeg vil takke Paul Erik for den jobben han har gjort for Bibelselskapet gjennom disse årene. Han er en visjonær og handlekraftig leder, som har stått på for å utvikle Bibelselskapet sier styreleder Rune Yndestad Møller.

– Jeg vil takke for tre spennende år som generalsekretær. Vi har fått til mye gjennom hardt arbeid fra alle ansatte. Det har også vært krevende, spesielt gjennom de siste to årene med korona. Nå ser jeg fram til å få anledning til å jobbe mer prosjektbasert og å få brukt en større bredde av interessefeltet mitt enn det en lederstilling på dette nivået krever, sier Paul Erik Wirgenes.

Styret i Bibelselskapet har satt i gang arbeidet med å rekruttere ny generalsekretær, og stillingen vil bli utlyst snarlig. Inntil ny generalsekretær er på plass vil Anne Mari Schiager Topland, som også er nestleder i styret, ha rollen som fungerende generalsekretær.