Samisk bibelhelg i Oslo

Lørdag 16. november ble lanseringen av den nye nordsamiske bibeloversettelsen, Biibbal 2019, markert i Oslo og overlevert til «det offisielle Norge». Dagen tok til med en sammenkomst i Samisk Hus i Oslo.

Elle Karen Inga Skum overrekker den nye bibeloversettelsen, Biibbal 2019, til biskop Kari Veiteberg. Skum har vært med i oversettelsesarbeidet, og representerte Bibelselskapet ved høytideligheten i Oslo domkirke. (Foto: Jan Skoglund Paltto)

FNs internasjonale år for urfolksspråk går mot slutten, et år der det nordsamiske folket har fått ny bibeloversettelse. Biibbal 2019 ble lansert som digital tekst på Samefolkets dag 6. februar. Siste helg i august ble den trykte Biibbal 2019 lansert i Kautokeino. Det ble markert med seminar på Samisk Høgskole og festgudstjeneste i Kautokeino kirke. Der ble Bibelen overlevert til bruker-representanter for samisk kirkeliv. En uke seinere var det kirkehelg og finsk lansering i Utsjok kirke.

Den første Bibal

I Samisk Hus i Dronningens gate i Oslo ble den nye samiske bibeloversettelsen presentert gjennom lesning av utvalgte tekster ved Magne Ove Varsi. Pål Friis foredro om Lars Jakobsen Hætta og Jens A Friis, som sto for oversettelsen av den gamle samiske bibelen, Bibal, som kom ut i 1895.

– En stor del av denne oversettelsen ble utført mens Lars J Hætta satt som tukthusfange på «slaveriet» på Akershus, etter at han var dømt for å ha deltatt i tumultene i Kautokeino i 1852, forteller tidligere prosjektleder for det samiske oversettelsesarbeidet, Øystein Skille.

Samisk festgudstjeneste i Oslo domkirke

Ved gudstjenesten i Oslo domkirke forrettet biskop em. Per Oskar Kjølaas og Oslo biskop Kari Veiteberg holdt prekenen med Magne Ove Varsi som tolk. Inger Johanne Oskal sang, og sangere fra Oslo domkirkes kor ledet Halvdan Nedrejords vekselsalme «Oppa eanan rámit Hearrá» (Sal 100). I gudstjenesten inngikk også salmen «Leag’ dorvvus Sion nieida» («Vær trøstig Sion, Jesu brud») som bare finnes i samisk versjon.

– Jeg ønsker å gi en stor honnør til domkirkekoret både for det musikalske og for at samisk tekst også fikk god samisk uttale, sier Skille.

Last ned biskop Kari Veiteberg sin preken på norsk eller samisk.

Under gudstjenesten ble Biibbal 2019 overlevert til stortingspresident Tone W. Trøen, leder av samisk kirkelivsutvalg i Oslo bispedømme, Per Inge Østmoen og til biskop Kari Veiteberg. Også H. M. Kongen var invitert. Siden han ikke kunne delta, så hadde Kongen som svar på invitasjonen bedt Bibelselskapet til audiens på slottet. Så også kongen hadde mottatt Biibbal 2019 dagen forut.

Etter festgudstjenesten var menigheten invitert til kirkekaffe i domkirkens krypt. Sammenkomsten i krypten ble ledet av generalsekretær Risten Turi Aleksandersen i Samisk Kirkeråd. Bibelselskapets generalsekretær Paul Erik Wirgenes fortalte kort om vegen fram til ny oversettelse. Det var så flere hilsener og lykkeønskninger.

Blant annet fortalte biskop Kjølaas om mottakelsen som et tidlig prøvetrykk fikk. «Dette er ikke rett» sa ei som hadde lest den nye oversettelsen. På spørsmål om hva som da var feil, ble det svart: «Jeg forsto alt.» Da kunne det ikke være rett, for denne kvinnen og mange med henne hadde lært at å forstå bibelteksten, det var noe som var forbeholdt de skolerte og lærde.

– Nå er det håp om en ny forståelse for Ordet som kom til oss for å bli tatt imot og trodd av vanlige bibelbrukere, understreker Skille.