Leseplaner

Vi ønsker at alle som bruker RIK bibelbruk, skal lage sine egne leseplaner som passer akkurat der de bor. På denne siden finner du forslag til hvordan dette kan gjøres.

Vi har ikke ønsket å lage noen leseplaner til RIK bibelbruk. Faren er nemlig at noen griper til disse planene uten å tenke selv. Tekstene som er listet opp på denne nettsiden, er bare ment som en hjelp for dem som ikke har laget sitt eget opplegg.

Det viktigste er at hver menighet selv tenker gjennom hvilke bibeltekster de vil lese. Hver menighet er ekspert på sine egne medlemmer og sitt eget lokalsamfunn – de vet hva som vil passe i sin egen sammenheng. Men før en setter opp en leseplan, bør en tenke gjennom disse spørsmålene:

  • Hvor godt kjenner menigheten Bibelen fra før?
  • Er det mest yngre eller eldre som kommer?
  • Hvor mange kapitler passer det å lese hver gang?

En bør ikke sette opp en leseplan som går altfor langt fram i tid. For planen må vanligvis justeres underveis. Kanskje oppdager en at det er satt opp for mange kapitler hver gang, eller kan hende for få. Kanskje får en lyst til å variere mer mellom lesninger fra Det gamle og Det nye testamentet, eller å variere samlingene med andre innslag. Da er det godt å ha en viss fleksibilitet, slik at en kan tilpasse planen. Derfor er det dumt å kunngjøre en leseplan for et helt år framover, som en senere må forandre på.

I Spydeberg i Østfold har vi fulgt disse prinsippene i de tre første årene med bibellesekvelder på torsdager:

Fokus på NT:
Vi har lest mye mer fra Det nye enn fra Det gamle testamentet.

Fokus på evangeliene
: Vi startet med å lese et av evangeliene og anbefaler andre å gjøre det samme.

Ikke full gjennomlesning:
Vi anbefaler ikke å lese tvers gjennom hele Bibelen fra Første Mosebok. Start med et av evangeliene.

Fleksibilitet
: Vi har ofte lest mer eller mindre enn det som var planlagt, ut fra dagsform og andre omstendigheter, og justert leseplanen underveis.

Involvering
: Vi har noen ganger spurt deltakerne hva de ønsker å lese som neste bok. Det er ikke nødvendig å ha en plan som går lenger fram enn den boka en holder på å lese.

I løpet av de tre første årene har vi lest disse skriftene:

Første Mosebok
Ruts bok
Salmenes bok (to ganger)
Profetene Jesaja (40–55). Jona og Haggai
De fire evangeliene
Apostlenes Gjerninger
Alle Paulus-brevene (Romerbrevet to ganger)
Jakobs brev, Peters første og andre brev, Johannes’ første brev

Forslag til leseplan for et halvt år:

Denne planen er bare ment som et eksempel. Meningen er at menigheten selv skal lage sin egen leseplan, som passer i nettopp den menigheten og det lokalsamfunnet en tilhører.

Uke 1: Markus 1–4

Uke 2: Markus 5–8

Uke 3: Markus 9–12

Uke 4: Markus 13–16

Uke 5: Salme 1–8

Uke 6: Salme 9–16

Uke 7: Salme 17–23

Uke 8: Johannes 1–3

Uke 9: Johannes 4–7

Uke 10: Johannes 8–11

Uke 11: Johannes 12–14

Uke 12: Johannes 15–18

Uke 13: Johannes 19–21

Uke 14: Jesaja 40–43

Uke 15: Jesaja 44–47

Uke 16: Jesaja 48–51

Uke 17: Jesaja 52–55

Uke 18: Romerbrevet 1–4

Uke 19: Romerbrevet 5–8

Uke 20: Romerbevet 9–12

Uke 21: Romerbrevet 13–16

Uke 22: Apostlenes Gjerninger 1–3

Uke 23: Apostlenes Gjerninger 4–7

Uke 24: Apostlenes Gjerninger 8–9

Uke 25: Apostlenes Gjerninger 10–11

Uke 26: Apostlenes Gjerninger 12–15