RIK bibelbruk

RIK bibelbruk er båret av en drøm om at Bibelen skal få mer rom – i menigheten, i bibelgruppa og i vår egen hverdag. På disse sidene finner du ressurser som kan brukes fritt av både enkeltpersoner og menigheter.

Hopp rett til

Omslaget til boka RIK Bibelbruk
En gruppe som sitter på stoler i en sirkel med ansiktene innover.

Boka RIK bibelbruk finnes på bokmål og nynorsk og er godkjent til studiebruk av K-stud. Den har 14 kapitler og kan brukes av både enkeltpersoner, bibelstudiegrupper og hele menigheter.

RIK bibelbruk står for tre prinsipper for bibellesning som boka handler om:

  • Regelmessig: Kristne i andre land møtes ofte til en fast tid for å lese Bibelen sammen.
  • I fellesskap: De leser Bibelen høyt for hverandre, ikke alene i hvert sitt hus.
  • Kontinuerlig: De leser flere kapitler i sammenheng, ikke litt her og litt der.

RIK bibelbruk er motivert av ordene i Paulus’ brev til menigheten i Kolossæ, kapittel 3,16: "La Kristi ord få rikelig rom hos dere."

Boka inneholder et kapittel som gir et dypdykk i dette bibelverset. I en sum handler ordene om at Bibelen må få rom i alle rom i menighetens hus, både kirkerommet, menighetsalen, ungdomslokalet og søndagsskolen. Boka har 12 kapitler og tar for seg alle disse ulike rommene.

RIK bibelbruk

Hans Johan Sagrusten forteller i denne videoen om sine møter med kristne i andre land og deres bruk av Bibelen, som inspirerte til å lage boka og opplegget RIK bibelbruk.

Se boka i nettbutikken