Hvorfor faste?

Slik fasten var en forberedelsestid for Jesu virke på jorden, er det også en tid for forberedelse og konsentrasjon for oss i dag. Fastetiden handler om å rette oppmerksomhet mot Gud og andre mennesker.

Himmel med lilla skyer

Faste som forberedelse til påske

Jesus fastet i 40 dager for å forberede seg til sitt virke på jorden. Helt konkret er fasten en forberedelse til påsken, på samme måte som advent er en forberedelse til julen. Fastetiden kan hjelpe oss å skru ned forventninger til den materielle verden og forberede oss til å ta imot påskens budskap.

1Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»

Samtidig leser vi at Jesus og disiplene brøt med de jødiske skikkene for regelmessig faste. Når Jesus blir konfrontert med dette, så svarer han at bryllupsgjestene ikke kan sørge så lenge brudgommen er hos dem, men at det skal komme en tid for faste når brudgommen blir tatt fra dem (Matt 9,15). Slik kan fasten også forstås som et uttrykk for lengsel etter Jesu herlighet og rettferdighet blant dem som lider.

Faste som konsentrasjon på Gud og mennesker

Jesus advarer mot faste som en ytre kjensgjerning, hvor fokuset blir på ens egen fromhet og lidelse. Når vi faster, så handler det om vår relasjon til Gud og andre mennesker.

16Når dere faster, skal dere ikke gå med dyster mine, slik som hyklerne. De forsømmer sitt utseende for at folk skal se at de faster. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 17Men når du faster, skal du salve hodet og vaske ansiktet, 18for at ingen skal se at du faster, ingen andre enn din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.

Å nærme seg Gud handler også om å nærme seg dem som lider. Dette er noe av fastens kall og karakter. Jesaja er tydelig på hvilken faste som er til glede for Gud.

5Er dette den fasten jeg har valgt, en dag da mennesket plager seg selv, bøyer hodet som et siv og legger seg i sekk og aske? Kaller du dette for faste og en dag etter Herrens vilje? 6Nei, dette er fasten jeg har valgt: å løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, 7å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham, du skal ikke snu ryggen til dine egne.

Peter Haldorf beskriver fasten som "en øvelse i kjærlighet og oppmerksomhet. Når vi setter av tid til dette, vil kjærligheten fornyes og spire fram fra dypet av vårt hjerte."