David

Kong David er framstilt som et ideal i Bibelen, både som konge og som menneske. Historien om ham er en av de lengste og mest begivenhetsrike i Det gamle testamentet. Han er gjetergutten som etter mange dramatiske hendelser blir idealkongen.

Hopp rett til

Bakgrunnen for historien om David er at Israels folk lenge hadde ønsket seg en konge. Årsaken var at de gjerne ville likne de andre folkeslagene; "alle de andre" hadde konger. De fikk først Saul, som ble salvet til konge av profeten Samuel. Men Saul var i lengden ikke verdig til å være konge. Gud sendte da profeten Samuel til Isais hus i byen Betlehem. Blant sønnene hans skulle han finne den neste kongen i Israel.

David blir salvet

Ingen av de eldste sønnene til Isai viste seg å være den rette. Men det var hans yngste sønn, David, som var gjetergutt. Ingen hadde tenkt på å innkalle ham. Han ble hentet inn fra markene, og Samuel salvet ham.

Men Saul var fremdeles konge. Han ble plaget av onde ånder, som det står i Bibelen. Han var med andre ord syk, men lidelsene hans ble lettere når David kom og spilte harpe for ham.

David og Goliat

Kampen mellom David og Goliat er en av de mest kjente historiene i Bibelen. Den unge gjetergutten David meldte seg frivillig til å møte den store kjempen Goliat fra hæren til filisterne. Han valgte å møte ham uten rustning og skjold. Han var bare bevæpnet med den slyngen han brukte til å jage villdyr med. Davids seier har blitt stående som et eksempel på at den som er liten, kan vinne over en som er mye større. Historien er fortalt i Første Samuelsbok (1 Sam 17).

David blir konge

Saul ble glad i David. Han gjorde ham til hærfører. Han ga ham til og med sin egen datter til kone. Men det gikk alt for godt med David. Derfor ble Saul misunnelig og ville slå ham i hjel. David flyktet og bodde ute i ørkenen som en slags røverkonge. Han måtte til og med gå i tjeneste hos Israels fiender for å klare seg.

Bibelen forteller at David ikke hadde noe med Sauls død å gjøre. Men da kongen var død, kunne David endelig vende tilbake og gjøre krav på tronen. Som konge var han Guds spesielt utvalgte og salvede. Han var en stor kriger som erobret store landområder og gjorde Israel til et stort og mektig rike.

Batseba og Urias

David klarte ikke alltid å leve etter Herrens bud. En dag så han en vakker kvinne som badet. Kvinnen het Batseba, og David ble forelsket i henne. Da han hadde gjort henne gravid, sørget han for at mannen hennes, soldaten Uria, fikk en plassering på fronten som garantert ville bety at han ble drept. Det er fra denne historien vi har uttrykket «uriaspost».

Historien om David ender med at Gud tillot at hans familie gikk i oppløsning ved sykdom, død og interne konflikter.

David og Jesus

Det er en svært tett forbindelse mellom Det gamle og Det nye testamentet når det gjelder David. Det kommer av profeten Jesajas profetier om at «det skal skyte en kvist av Isais stubb». (Jes 11) Det vil si at Jesaja forutsa at det fra Davids slekt skulle komme en frelserskikkelse som skulle gjenreise Guds folk.

Derfor er det en rekke paralleller mellom David og Jesus. David er fra Betlehem, og Det nye testamentet beretter at Jesus ble født i Betlehem. Jesus ble kalt for Davids sønn, og evangeliene forteller at mange forventet at han skulle bli en ny stor konge, akkurat som kong David. Han skulle jage den romerske okkupasjonsmakten ut fra Jerusalem og Israel og gjøre landet stort og mektig igjen. Dessuten var David gjeter før han ble konge. Jesus sier om seg selv at han er «Den gode gjeteren» (Joh 10,11).

Tiltro til Gud

Det kan virke merkelig at en mann som ikke gjorde Guds vilje, og som Gud til og med straffet ved å la hans familie gå i oppløsning, skulle være det idealet som til og med ble oppfattet som en slags forløper for Jesus. Men det er to ting som gir David en spesiell rolle i Det gamle testamentet og i hele Bibelen:

For det første er han et viktig eksempel på hvordan forholdet mellom Gud og mennesker kan være. David gjorde flere store feiltrinn, og de fikk store konsekvenser. Likevel vender han seg til Gud igjen, han bekjenner synden sin og får stadig nye sjanser.

I fortellingene i Det gamle testamentet viser det seg at viktige personer bare er mennesker. Dette gjelder både David og Moses og alle de andre som Gud velger ut. Det som gjorde David til noe spesielt var ikke at han var spesielt god, klok eller from, men at han fortsatte å stole på Gud.

Sterk konge

For det andre forteller Det gamle testamentet at David var en sterk konge. Han gjorde Israel til et stort og mektig rike. Han ble et forbilde for alle senere konger i Israel. Han var derfor nært knyttet til tanken om Israel som Guds utvalgte folk. Tanken om ham er i Bibelen også på den måten knyttet til et framtidshåp. Slik blir det i hvert fall ofte tolket.

Mange av salmene i Salmenes bok er tillagt David. Derfor kaller man dem også for Davids-salmer. En av de mest kjente er Salme 23, «Herren er min hyrde». Her blir det på en spesiell måte uttrykt en veldig sterk tillit til Gud. Tross alle Davids feiltrinn er det likevel det bildet vi finner av ham i Bibelen, et menneske som stolte på Gud.

Folk lurer ofte på:

David var gjeter før han ble konge. En av de salmene som bærer hans navn, inneholder mange bilder fra livet som gjeter: Salmen "Herren er min hyrde" (Salme 23) handler om at Gud vokter ham slik en god gjeter passer på sauene sine. Jesus bruker det samme bildet om seg selv når han sier i at han er «Den gode gjeteren» (Joh 10,11).

David er for det første er et viktig eksempel på hvordan forholdet mellom Gud og mennesker kan være. David gjorde flere store feiltrinn, og de fikk store konsekvenser. Likevel vender han seg igjen til Gud og får stadig nye sjanser. For det andre forteller Det gamle testamentet at David var en sterk konge. Han gjorde Israel til et stort og mektig rike. han ble et forbilde for alle senere konger i Israel.

Det er en rekke paralleller mellom David og Jesus. David er fra Betlehem, og derfor blir det fortalt at Jesus ble født i Betlehem. Jesus ble kalt for Davids sønn, og evangeliene forteller at mange forventet at han skulle bli en ny stor konge, akkurat som kong David. Han skulle jage den romerske okkupasjonsmakten ut fra Jerusalem og Israel og gjøre landet stort og mektig igjen. Dessuten var David gjeter før han ble konge. Jesus sier om seg selv at han er «Den gode gjeteren» (Joh 10,11).