Evangelier i Det nye testamentet

Når vi skal lese Bibelen i sammenheng, er det viktig å starte med noe som er sentralt: Begynn gjerne med å lese et av de fire evangeliene i Det nye testamentet.

Helheten i det som Bibelen forteller, kommer tydeligst fram når vi leser skrifter i sammenheng. Når vi skal lese i sammenheng, kan det være greit å begynne med ett av evangeliene i Det nye testamentet. Her blir vi kjent med ham som er den kristne Bibelens sentrale person, Jesus fra Nasaret. NT har fire evangelier som til sammen gir et allsidig bilde av ham. Det første evangeliet som ble skrevet ned, var antakelig Markus-evangeliet (omkring år 65 e. Kr.). Det har navnet sitt etter Markus, som ifølge tradisjonen var Peters tolk. Evangeliet tegner et levende bilde av Jesus, hans liv og hans død og oppstandelse.

Vil vi bli bedre kjent med Jesu liv og forkynnelse, kan vi fortsette med Lukas-evangeliet eller Matteus-evangeliet. Lukas-evangeliet viser oss enda flere sider ved Jesus og menneskene han møtte, bl.a. kvinnene og de utstøtte. Her møter vi også mange av Jesu lignelser som bare Lukas gjengir. Johannes-evangeliet har en helt annen skrivestil enn de andre evangeliene. Det framhever at Jesus er Ordet, Gud som har blitt menneske. Han har vist oss hvem Gud vår himmelske Far er. Dette evangeliet er skrevet et tiår eller to senere enn de andre og gir mye å fordype seg i og tenke videre på.