Hokuspokus, filiokus

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Hokuspokus, filiokus»?

I dag kjenner vi dette som et trylleformular. Det er ikke et bibelsitat, men har sitt utspring i bibel-teksten. Uttrykket er opprinnelig en forvrenging av innledningsordene til Jesu siste måltid, i kirkens nattverdliturgi på latin: Hoc est corpus meum som betyr: Dette er mitt legeme. Mens filiokus kommer av ordet filioque som betyr: og sønnen.

Hokuspokus, filiokus

1. Korinter 11,24

Les i nettbibelen.

24takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»