Hokuspokus, filiokus

Hvor i Bibelen finner vi bakgrunnen for uttrykket «Hokuspokus, filiokus»?

I dag kjenner vi dette som et trylleformular. Det er ikke et bibelsitat, men har sitt utspring i bibelteksten.

Uttrykket er opprinnelig en forvrenging av innledningsordene til Jesu siste måltid, i kirkens nattverdliturgi på latin: Hoc est corpus meum som betyr: Dette er mitt legeme. Mens filiokus kommer av ordet filioque som betyr: og sønnen.


Filioque er også et begrep som har hatt stor betydning i kirkehistorien: I den nikenske trosbekjennelse heter det opprinnelig om Ånden at den «utgår fra Faderen». I løpet av 400- og 500-tallet ble det alminnelig i den vestlige kirke (Spania, Frankrike) å tilføye «og fra Sønnen» (filioque). Den østlige kirke motsatte seg dette tillegget. Denne striden var en av grunnene til splittelsen mellom den vestlige (katolske) og den østlige (ortodokse) kirke.

Hokuspokus, filiokus

Les i nettbibelen.

24takket, brøt det og sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!»