Ny bibelutgave lansert i Ukraina

I Ukraina har både de katolske og ortodokse kirkene i lang tid ventet på en ny oversettelse av Bibelen med de de deuterokanoniske bøkene. Gleden var derfor stor da denne nye bibelutgaven kunne lanseres i slutten av september.

Styreformann i Bibelselskapet, Dr. Grygoriy Komendant taler under lanseringen av den nye ukrainske bibeloversettelsen i St. Sophia-katedralen i Kyiv.
«Vi ber om at Gud, gjennom denne oversettelsen, fortsetter å tale til vår nasjons hjerte! Takk for støtte, og fortsett å be for vårt land og folk,» uttalte styreformann i Bibelselskapet, Dr. Grygoriy Komendant, under lanseringen av den nye bibelutgaven.

På tross av krigen, som med uforminsket styrke påvirker alle deler av Ukraina, klarte ledere for ulike kristne trossamfunn, statlige tjenestemenn og andre gjester å samles til lansering av den nye bibeloversettelsen i St. Sofia-katedralen i Kyiv.

– Jeg gleder meg oppriktig over at vi nå kan feire at denne bibelutgaven er fullført. Det har både kirken og alle ortodokse kristne i vårt land ventet på lenge, sa han – og understreket at han også hadde merket seg hvor grundig dette arbeidet har vært.

– Jeg har stor tillit til at folket både vil bruke denne Bibelen, lese den, og finne inspirasjon i tekstene, sa han.

Ledelsen i Bibelselskapet viste til at de øvrige 66 kanoniske bøkene hadde blitt ferdigstilt allerede i 2020 og har oppnådd stor popularitet blant ukrainske kristne. Derfor var det særlig viktig å sikre at denne oversettelsen ble akseptert av alle ukrainske kirkesamfunn.

På vegne av regjeringen stilte fungerende kulturminister Rostyslav Karandieiev:

– Det er i krigstider vi opplever at hele nasjonen forstår den store betydningen av morsmålet. Jeg er overbevist om at alle som leser denne «Evige boken» på sitt levende morsmål vil finne spesiell mening, utvikle personligheten, bli kjent med Guds ord og finne trøst og svar på vår tids vanskelige utfordringer, uttalte han.

– Jeg gratulerer alle som har deltatt i det store prosjektet og ønsker dem Guds rike velsignelse, åndelig inspirasjon og at de må få tillit til en bedre framtid.

Rostyslav fra Det ukrainske bibelselskapet uttrykte takknemlighet for støtten fra hele det internasjonale fellesskapet av bibelselskaper:

– Takket være deres forbønner og all støtte har denne lanseringen kunne gjennomføres på en trygg og god måte. Vår oppriktige bønn er at Gud gjennom denne bibeloversettelsen fortsetter å tale til våre landsmenns hjerter! Fortsett å be for vårt land, for vårt folk og for alle Herrens tjenere på jorden.

I skrivende stund er fortsatt alle Bibelselskapets ansatte og deres familiemedlemmer trygge.