Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Jesaja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Damaskus og Efraim skal falle
17Domsord mot Damaskus.
        Se, nå er det ute med Damaskus!
        Byen skal bli til en ruinhaug.
   
 2 Byene omkring Aroer blir forlatt;
        buskaper kan roe seg der
        uten at noen skremmer dem bort.
   
 3 Efraim skal miste sin faste borg
        og Damaskus sitt kongedømme.
        Resten av Aram skal ikke ha
        større ære enn Israel,
        lyder ordet fra Herren, Allhærs Gud.
   
 4 Den dagen svinner Jakobs herlighet,
        han som er i så godt hold,
        skal tæres bort.
   
 5 Det går som når onnefolkene
        samler kornet med armen
        og skjærer aksene av;
        det blir som når en sanker aks
        nede i Refa’im-dalen.
   
 6 Bare en etterhøst blir igjen,
        som når en slår ned olivenfrukter:
        to – tre finnes øverst i treet
        og fire – fem på grenene,
        lyder ordet fra Herren, Israels Gud.
   
 7 Den dagen skal menneskene se opp til sin skaper,
        rette blikket mot Israels Hellige.
   
 8 De skal ikke vende seg mot altrene,
        som er et verk av deres egne hender,
        eller se på det deres fingrer har laget,
        Asjera-pælene og røkelsesaltrene.
   
 9 Den dagen skal deres befestede byer
        ligge øde likesom de steder
        hevittene og amorittene forlot
        da israelittene kom;
        landet skal bli til en ørken.
   
10 For du har glemt Gud, din frelser,
        og ikke husket klippen, din tilflukt.
        Derfor, om du planter den fineste hage
        og setter fremmede vinranker i den,
   
11 og om du får dem til å vokse
        den dagen du planter dem,
        og spire den morgenen du sår,
        blir frukten borte når sykdommen kommer,
        en skade som ikke kan leges.

Den lagnad ransmennene får
12 Ve oss! Hør larmen av mange folk!
        Det larmer som når havet bruser.
        Bulderet av folkestammer
        er som drønnet av veldige bølger,
   
13 ja, som drønnet av veldige bølger.
        Men når Herren truer dem,
        flykter de langt av sted.
        De jages som agner for vinden på haugene,
        som den virvlende tistel for stormen.
   
14 Ved kveldstid er det redsel som rår,
        men før morgenen gryr, er de borte.
        Slik går det med dem som plyndrer oss,
        slik lagnad får de som raner oss.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

09. februar 2023

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. ... Vis hele teksten

28Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. 29Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. 30Med ett sto det to menn og snakket med ham; det var Moses og Elia. 31De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. 32Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. 33Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus: «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia» – han visste ikke selv hva han sa. 34Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. 35Det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den utvalgte. Hør ham!» 36Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. ... Vis hele teksten

28Om lag åtte dagar etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gjekk opp i fjellet for å be. 29Og medan han bad, vart andletet hans som omskapt, og kleda vart skinande kvite. 30Med eitt stod to menn og snakka med han; det var Moses og Elia. 31Dei synte seg i herlegdom og tala om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføra i Jerusalem. 32Peter og dei andre hadde falle i djup søvn. No vakna dei og fekk sjå herlegdomen hans og dei to mennene som stod der saman med han. 33Då mennene skulle skiljast med han, sa Peter til Jesus: «Meister, det er godt at vi er her. Lat oss byggja tre hytter, ei til deg, ei til Moses og ei til Elia» – han visste ikkje sjølv kva han sa. 34Og medan han tala, kom det ei sky og la skugge over dei, og då dei kom inn i skya, vart dei gripne av redsle. 35Frå skya kom det ei røyst: «Dette er Son min, den utvalde. Høyr han!» 36Og då røysta lydde, var det ingen annan å sjå, berre Jesus. Læresveinane tagde med dette, og dei fortalde i dei dagane ikkje til nokon det dei hadde sett.

Dagens bibelord

Lukas 9,28–36

Les i nettbibelen

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. ... Vis hele teksten

28Sullii vahku geažes das go Jesus lei cealkán dán, de son válddii mielddis Petera, Johannesa ja Jakoba ja manai várrái rohkadallat. 29Rohkadaladettiin su ámadadju nuppástuvai, ja su biktasat šadde čeaskadin ja šearradin. 30Ja seammás das ledje guokte olbmá, Moses ja Elia, sárdnumin suinna. 31Soai almmustuvaiga almmálaš hearvásvuođas ja sártnuiga su eretvuolgimis mii ollašuvašii Jerusalemis. 32Lossa nahkárat ledje rohtten Petera ja máhttájeaddji guoktá geat leigga suinna. Go sii morihedje, de sii oidne Jesusa su hearvásvuođas ja dan guokte olbmá geat leigga su luhtte. 33Go olbmát leigga earránaddamin Jesusa luhtte, de Peter dajai: “Oahpaheaddji, lea buorre ahte mii leat dáppe. Mii dahkat golbma goađi, ovtta dutnje, ovtta Mosesii ja ovtta Eliai.” Muhto ii son diehtán maid dajai. 34Go Peter lei ain sárdnumin, de bođii balva ja suoivvanasttii sin. Máhttájeaddjit suorganedje go oidne olbmáid jávkamin balvva sisa. 35Balvvas gullui jietna: “Dát lea mu Bárdni, su mun lean válljen. Gullet su!” 36Ja go jietna gullui, de sii oidne Jesusa leamen das okto. Máhttájeaddjit orro jávohaga eaige vel dalle muitalan geasage maid ledje oaidnán.