Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Nahum

1 2 3
Se film

Les mer om BibleProject.

Neste kapittel >
1Bodskap om Ninive. Boka med syna til Nahum frå Elkosj.
Herrens makt og miskunn
     2 Herren er ein nidkjær Gud som tek hemn.
           Herren tek hemn og er full av harme.
           Herren tek hemn over motstandarane,
          han held fast på vreiden mot fiendane.
        
          
   
 3 Herren er sein til vreide,
          makta hans er stor.
           Herren lèt ikkje vera å straffa.
          Hans veg går gjennom kvervelvind og storm,
          skyer er støvet under føtene hans.
          
   
 4 Han trugar havet og legg det tørt,
          alle elvar tørkar han ut.
          No visnar Basan og Karmel,
          Libanons blomeprakt visnar bort.
          
   
 5 Fjella skjelv for han,
          høgdene smeltar.
          Jorda vik bort for hans andlet,
          verda og alle som bur der.
          
   
 6 Kven kan stå seg for harmen hans,
          kven held ut den brennande vreiden?
          Raseriet hans strøymer fram som eld.
          Framfor han blir knausane knuste.
          
   
 7 Herren er god,
          eit vern på trengselsdagen.
          Han tek seg av dei
          som søkjer tilflukt hos han.
          
   
 8 Men med ei veldig flodbølgje
          knuser han staden der ho låg.
          Han jagar fiendane sine inn i mørkret.
          
   
 9 Kvifor legg de planar mot Herren?
          Han skal knusa dykk heilt.
          Nauda skal ikkje koma ein gong til.
          
   
10 Lik tornekratt som er fletta saman,
          lik drankarar som er drukne,
          blir dei fortærte
          som knusktørr halm.

Ninive og Juda
    11 Frå deg gjekk det ut
          ein som tenkte ut vondt mot Herren,
          ein vondsinna rådgjevar.
          
   
12 Så seier Herren:
          Om dei er aldri så sterke og mange,
          skal dei likevel hoggast ned og bli borte.
          Om eg har plaga deg, Juda,
          skal eg ikkje plaga deg lenger.
          
   
13 For no bryt eg åket og tek det av deg,
          lenkjene dine riv eg av.
          
   
14 Men om deg har Herren gjeve bod
          at inga etterslekt skal bera namnet ditt.
          Eg vil rydda ut or gudshuset ditt
          både utskorne og støypte gudebilete.
          Eg gjer i stand ei grav til deg,
          for du er verdlaus.
Neste kapittel >

09. juni 2023

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! ... Vis hele teksten

1Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds Sønn. 2Hos profeten Jesaja står det skrevet: Se, jeg sender min budbærer foran deg, han skal rydde veien for deg. 3En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier rette! 4Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5Fra hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6Johannes gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen hans. 8Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med Den hellige ånd.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! ... Vis hele teksten

1Her byrjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son. 2Hos profeten Jesaja står det skrive: Sjå, eg sender min bodberar føre deg, han skal rydda vegen for deg. 3Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette! 4Slik stod døyparen Johannes fram i øydemarka. Han forkynte ein omvendingsdåp som gav tilgjeving for syndene. 5Frå heile Judea og Jerusalem drog alle ut til han. Dei sanna syndene sine og vart døypte av han i Jordanelva. 6Johannes gjekk i ei kappe av kamelhår og hadde eit lêrbelte om livet, og han levde av grashopper og villhonning. 7Han forkynte: «Det kjem ein etter meg som er sterkare enn eg, og eg er ikkje verdig til å bøya meg ned og løysa sandalreima hans. 8Eg har døypt dykk med vatn, men han skal døypa dykk med Den heilage ande.»

Dagens bibelord

Markus 1,1–8

Les i nettbibelen

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! ... Vis hele teksten

1Ná álgá Jesus Kristusa, Ipmila Bártni, evangelium. 2Profehta Jesaja girjái lea čállojuvvon: Mun vuolggahan iežan áirasa du ovdal, son ráhkada dutnje geainnu. 3Jietna čuorvu meahcis: Ráhkadehket Hearrái geainnu, njulgejehket su bálgáid! 4Johannes gásttašeaddji sárdnidii meahcis ahte olbmot galge dahkat jorgalusa ja gásttašuvvot suttuid ándagassii addojupmin 5Su lusa bohte ollu olbmot Jerusalemis ja miehtá Judea. Sii dovddastedje suttuideaset, ja Johannes gásttašii sin Jordaneanus. 6Johannesa gárvun lei kamelguolgabivttas ja alimiid birra náhkkeboagán, ja su borramuš lei rásselohkut ja meahccehonnet. 7Son sárdnidii: “Mu maŋŋil boahtá son guhte lea gievrrat go mun. Mun in leat dohkálaš čoavdit su gámagarccaidge. 8Mun lean gásttašan din čáziin, muhto son gásttaša din Bassi Vuoiŋŋain.”