Bibelsøk

Søk
Velg oversettelse
Hvor finner jeg...

.

Tilbake til oversikten

Salmenes bok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

< Forrige kapittelNeste kapittel >

Lovsang til Herren
33Rop av fryd for Herren,
        dere rettferdige!
        Det sømmer seg for de oppriktige
        å synge Herrens pris.
   
 2 Lovsyng ham til lyren,
        og spill på tistrenget harpe!
   
 3 Syng for ham en ny sang,
        spill vakkert og rop av glede!
   
 4 For Herrens ord er sannhet,
        alt han gjør, kan en lite på.
   
 5 Han elsker rett og rettferd,
        jorden er full av hans godhet.
   
 6 Himmelen ble skapt ved Herrens ord,
        hele dens hær ved et pust fra hans munn.
   
 7 Han samlet havvannet som i et kar,
        la havets dyp i opplagsrom.
   
 8 For Herren må hele verden frykte
        og alle som bor på jorden, skjelve.
   
 9 Han talte, og det skjedde,
        han bød, og det stod der.
   
10 Herren bryter folkenes planer
        og avverger det de har tenkt å gjøre.
   
11 Men Herrens plan står fast for evig,
        hans hjertes tanker fra slekt til slekt.
   
12 Salig er det folk som har Herren til Gud,
        det folk han har valgt til sin eiendom.
   
13 Fra himmelen skuer Herren ned
        og ser hvert eneste menneske.
   
14 Fra sin tronstol holder han øye
        med alle som bor på jorden,
   
15 – han som har dannet alles hjerter
        og merker seg alt det de gjør.
   
16 Stor makt gir ingen konge seier,
        stor styrke redder ingen mann i krig.
   
17 Hesten er en svikefull hjelper,
        den berger ingen med all sin kraft.
   
18 Men Herrens øye hviler på dem
        som frykter ham og venter på hans miskunn,
   
19 så han kan fri dem fra døden
        og berge dem gjennom hungersnød.
   
20 Vi venter med lengsel på Herren,
        han er vår hjelp og vårt skjold.
   
21 Vårt hjerte gleder seg i ham,
        for vi setter vår lit til hans hellige navn.
   
22 La din miskunn være over oss, Herre!
        Det er deg vi venter på.
< Forrige kapittelNeste kapittel >

02. oktober 2022

Dagens bibelord

Markus 5,35–43

Les i nettbibelen

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» ... Vis hele teksten

35Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» 36Jesus hørte det som ble sagt, og sa til synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. 38Da de kom til synagogeforstanderens hus og han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39gikk han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41Så tok han barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jente, jeg sier deg: Stå opp!» 42Straks reiste jenta seg og gikk omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg av undring. 43Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.