PowerPoint

PowerPoint-presentasjoner (nynorsk og bokmål) med slides og fyldig manus. Egner seg godt for å presentere prosjektet ved gudstjenester/møter, på kirkekaffen eller i forbindelse med menighetens kunngjøringer.


Presentasjonen nedanfor kan brukast som supplement: Han inneheld gode illustrasjonar og statistikk over innbyggjartal og migrantdelen av befolkninga i dei ulike Golf-landa. Det er også med nokre bildeinntrykk. Manus til desse bilda ligg direkte i presentasjonen. (Forebels berre tilgjengeleg på nynorsk).

Illustrasjonar og statistikk - Golfen (NN)