Bibeldagen 2024 - Bibler til Gulfen

I takknemlighet over at vi har rik tilgang på Bibelen hos oss, gir vi hvert år vår bibelgave til et land hvor dette ikke er en selvfølge. I 2024 feires Bibeldagen 27. og 28. januar, og har fokus på bibelarbeidet i Den persiske gulf.

Pengene som samles inn på Bibeldagen 2024 vil gå til bibler og nytestamenter på mer enn 100 språk. Blant annet arabisk, telugu, tagalog, amharisk og bengali. Det blir også trykket evangeliseringsmateriell, som heftet «Hvem er Jesus», og aktivitetshefter til barn og ungdom.

På grunn av den store gjennomstrømningen av arbeidere, trengs det hele tiden opplæring av nye kristne og nye menighetsledere, men også det koster penger. Dessuten driver Bibelselskapet muntlig bibelfortelling ettersom mange av fremmedarbeiderne er analfabeter. Til sist får vi også være med å gi penger til drift av Bibelselskapets bokhandlere. I fem av Gulf-statene står de som fyrtårn for Jesus og Bibelen.

På Bibeldagen 2024 inviterer vi alle norske menigheter og forsamlinger til å samle inn penger til bibelarbeidet i Gulfen.

Landene i Gulfen er fullstendig avhengig av sine migrantarbeidere. De har få rettigheter, og vil aldri kunne oppnå statsborgerskap. Livet er hardt, og savnet av familie og venner er stort. Mange søker derfor etter trøst, håp og kjærlighet i Bibelen. Bibelselskapet i Gulfen har en meget viktig oppgave med å distribuere bibler og annet materiell på mer enn 100 språk. Flere av gjestearbeiderne bor sammen med sine familier, og derfor er det også behov for materiell til barn og ungdom.

Det er forbudt å evangelisere til den lokale befolkningen i Gulf-statene, men gjestearbeiderne har en viss frihet til å samles. De kristne arbeiderne inviterer ofte med seg ikke-kristne venner til samlinger eller gudstjeneste, og svært mange av dem kommer til tro. Det har lenge vært vekkelse i migrantmiljøene i Gulfen, og nye kristne trenger bibler.

Fakta om Gulfen

  • I Gulfen driver Bibelselskapet arbeid i Kuwait, Bahrain, Qatar, De forente arabiske emirater og Oman. Det ble tidligere også drevet arbeid i Jemen.
  • Inntil 80–90 prosent av befolkningen er fremmedarbeidere
  • Landenes egen befolkning er nesten 100 prosent muslimsk. Fremmedarbeiderne har svært ulik religiøs bakgrunn: islam, hinduisme, buddhisme, kristendom m.fl.
  • Hovedspråket er arabisk, men migrantarbeiderne taler en rekke ulike språk, f.eks. telugu, tagalog, amharisk, nepali, sinhala, tamil og bengali

Digitalt treff om Bibeldagen 2024

Du får møte Bernt Olsen, internasjonal leder, og generalsekretær Øyvind Haraldseid. Vi deler inntrykk fra Gulfen og Hans Johan Sagrusten inspirerer til RIK Bibelbruk i din menighet.

Nyheter