Bli fast giver!

Vår visjon er at alle som ønsker det, skal få Guds ord på et språk de forstår - til en pris de kan betale. For at dette skal være mulig, må bibler ofte subsidieres eller gis bort gratis, og oversettere må lønnes. Ved å gi fast støtter du dette arbeidet. Du kan gi til Kina, Syria og Irak, SAT-7, Bibelbro til Øst og vår faste givetjeneste «Gi den videre».

Gi den videre
Foto: Hans Johan Sagrusten

Det Norske Bibelselskap er et av 150 nasjonale bibelselskap over hele verden tilknyttet De forente bibelselskaper. Sammen betjener vi mer enn 240 land og territorier.

Bibelselskapets misjonsarbeid Bibelgaven samler inn midler til å oversette, trykke, frakte og distribuere Bibelen over hele verden. Med disse gavene kan vi også subsidiere prisen, slik at også mennesker i fattige land har mulighet til å skaffe seg en bibel.

Ved å støtte vårt arbeid er du med på å spre Bibelen gjennom mer enn 90 prosjekter i ca 45 land. Til enhver tid støtter vi mer enn 20 oversettelsesprosjekter, og i fjor fikk minst 410 000 mennesker en bibel, bibeldel eller et nytestamente takket være gaver fra våre givere.

Bibelselskapet har fem faste givertjenester: Vår generelle faste givertjeneste («Gi den videre»), Bibler til Kina, Bibelbro til Øst, Syria/Irak, SAT-7 (Evangeliet til Midt-Østen) og Ukraina.

Les mer om våre forskjellige faste givertjenester her:

Gi fast via VIPPS?

Kontakt vår giverservice på tlf 47976470, e-post: [email protected].

Gi fast via mobilen?

Du kan gi fast en eller to bibler hver måned via mobilregningen. En bibel koster kr 26,-, 2 bibler koster kr 52,-.

Du registrerer deg enkelt på følgende måte:

1 bibel: Send enbibel til 2474

2 bibler: Send 2bibler til 2474.

4 bibler: Send 4bibler til 2474