De siste 20 årene har alle kirker på Cuba vært i sterk vekst og vekkelsen pågår fremdeles. For noen år siden hjalp norske bibelvenner til med å skaffe en million bibler til Cuba: Til stor glede for kubanske kristne og kirkene i landet. Men, kirkene har fortsatt å vokse og nå er det igjen et stort behov for bibler!

Gi en bibelgave til Cuba!

Behovet for bibler er stort i alle kirkesamfunn på Cuba. Kan du hjelpe?

Gjennom denne givertjenesten støtter du hver måned et konkret land som vi har lovet støtte til.

Folk lurer ofte på

Det er ikke mulig å kjøpe bibler på Cuba fordi de er ulovlig å importere for salg, men bibler kan lovlig gis som gave til Bibelselskapet på Cuba. Derfra spres de til kirkene og de lokale kristne. Den eneste måten kubanske kristne kan få en bibel, er derfor ved at vi gir penger til bibler på Cuba.

Se alle