Eldre dame mottar en bibel
Behovet for bibler er stort i Kina!

Bibelspredning

Behovet for bibler er stort i Kina og dette skyldes den store veksten av kristne, spesielt på landsbygda. Disse menneskene er ofte fattige, og kirkene er derfor avhengige av støtte utenfra for å kunne skaffe folk bibler de har råd til å kjøpe. Heldigvis ligger verdens største bibeltrykkeri i Nanjing i Kina, og i årlig kan det trykkes 3-4 millioner bibler til bruk i Kina. Det Norske Bibelselskap støtter derfor innkjøp av bibelpapir, slik at Bibelen kan bli så billig som mulig å kjøpe. Det finnes over 60 000 registrerte kirker i Kina, og disse er også bokhandlere der hvem som helst kan gå inn og kjøpe så mange bibler de ønsker.

Oversettelse

Det er mange minoritetsspråk i Kina, og mange kinesere har et annet morsmål enn kinesisk (mandarin). Mange av disse språkene snakkes av folkegrupper som bor isolert i grenseområdene mot Vietnam og Myanmar. Flere av minoritetsgruppene har en stor andel kristne, men Bibelen finnes i dag kun på 6 minoritetsspråk. Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med oversettelse til nye språk i Kina.

Hør Romerne 10, 17 på mandarin

Språket mandarin er det det vi kaller "kinesisk". I dette filmklippet kan du høre hvordan bibelverset "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10, 17) høres ut på mandarin.

Gi en bibelgave til Kina!

Behovet for bibler er stort i Kina. Papir til en bibelkoster kun kr 10,-. Hvor mange bibler kan du gi?

Behovet for bibler er stort i Kina. Papir til en bibelkoster kun kr 10,-. Hvor mange bibler kan du gi?

Folk lurer ofte på

Bibler til bruk i Kina trykkes på et av verdens største bibeltykkerier som ligger i Nanjing i Kina. Årlig kan det trykkes ca 3-4 millioner bibler til bruk i Kina

Når biblene er trykket på bibeltrykkeriet i Nanjing, så sendes de videre til 70 distribusjonssentre over hele landet. Derfra sendes bibler videre til ca 55 000 menigheter. I disse menighetene kan hvem som helst gå inn og kjøpe så mange bibler de ønsker.

Mange kinesiske kristne har råd til å betale det en bibel koster, andre er fattige og har kun råd til å betale en del av det en bibel koster. Denne siste gruppen kan få kjøpt subsidierte bibler. Bibelvenner i utlandet (bl.a. norske) betaler for bibelpapiret, og lokale kristne betaler for trykkingen. Den gjenværende kostnaden for transport er ikke større enn at de alle aller fleste har råd til å betale dette. I utgangspunktet er det derfor ikke gratis utdelinger av bibler, men det kan forekomme.

Nei, det er ikke nødvendig å smugle bibler inn i Kina. Et av verdens største bibeltrykkerier ligger i Kina, og årlig kan det trykkes 3-4 millioner bibler til bruk i Kina der. Kun bibler trykket hos Amity Press er lovlige å dirstribuere og eie i Kina, Alle som ønsker kan gå inn i en kirke og kjøpe så mange bibler man ønsker.

Se alle