Glade damer med bibler
Behovet for bibler er stort i Kina!

Bibelspredning

Kina har et stort behov for bibler som delvis skyldes kirkens sterke vekst ved at mange mennesker kommer til tro, delvis at det er en stor interesse for Bibelen blant mennesker som gjerne vil vite mer om kristen tro og ønsker å gå til kilden. Siden mange av de nye kristne bor på landsbygda er de ofte fattige, og kirkene er derfor avhengige av støtte utenfra for å kunne skaffe folk bibler de har råd til å kjøpe. Heldigvis ligger verdens største bibeltrykkeri i Nanjing i Kina, og årlig kan det trykkes det 2-4 millioner bibler til bruk i Kina. Det Norske Bibelselskap støtter innkjøp av bibelpapir, slik at Bibelen kan bli så billig som mulig å kjøpe. Det finnes over 60 000 registrerte kirker i Kina, og mange av disse, i hvert fall i byene, er også bokhandlere der hvem som helst kan gå inn og kjøpe så mange bibler de ønsker.

Oversettelse

Det er mange minoritetsspråk i Kina, og mange kinesere har et annet morsmål enn kinesisk (mandarin). Mange av disse språkene snakkes av folkegrupper som bor isolert i grenseområdene mot Vietnam og Myanmar. Flere av minoritetsgruppene har en stor andel kristne, men Bibelen finnes i dag kun på 6 minoritetsspråk. Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med oversettelse til nye språk i Kina.

De trenger Guds ord

Ifølge offisielle tall er det om lag 46 millioner kristne i Kina, men uoffisielle estimater regner med hele 100 millioner kristne. Kirkene har vokst svært raskt de siste tiårene, og i gjennomsnitt blir 500 000 døpt hvert år.

Les mer
03 mai, 2022

Hør Romerne 10, 17 på mandarin

Språket mandarin er det det vi kaller "kinesisk". I dette filmklippet kan du høre hvordan bibelverset "Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord." (Romerne 10, 17) høres ut på mandarin.

Spørsmål om bibelarbeidet i Kina

Bibler til bruk i Kina trykkes på et av verdens største bibeltykkerier som ligger i Nanjing i Kina. Årlig kan det trykkes ca 2-3 millioner bibler til bruk i Kina

Når biblene er trykket på bibeltrykkeriet i Nanjing, så sendes de videre til 70 distribusjonssentre over hele landet. Derfra sendes bibler videre til ca 60 000 menigheter. I disse menighetene kan hvem som helst gå inn og kjøpe så mange bibler de ønsker.

Mange kinesiske kristne har råd til å betale det en bibel koster, andre er fattige og har kun råd til å betale en del av det en bibel koster. Denne siste gruppen kan få kjøpt subsidierte bibler. Bibelvenner i utlandet (bl.a. norske) betaler for bibelpapiret, og lokale kristne betaler for trykkingen. Den gjenværende kostnaden for transport er ikke større enn at de alle aller fleste har råd til å betale dette. I utgangspunktet er det derfor ikke gratis utdelinger av bibler, men det kan forekomme.

Nei, det er ikke nødvendig å smugle bibler inn i Kina. Et av verdens største bibeltrykkerier ligger i Kina, og årlig kan det trykkes 2-3 millioner bibler til bruk i Kina der. Kun bibler trykket hos Amity Press er lovlige å distribuere og eie i Kina. Alle som ønsker kan gå inn i en kirke og kjøpe så mange bibler man ønsker.

Nei, kinesiske myndigheter forfalsker ikke Bibelen. Det finnes flere oversettelser som er godkjent for bruk i Kina, og den mest populære oversettelsen er 103 år gammel.

Mange kinesiske kristne er fattige og har kun råd til å betale en del av det en bibel koster. Bibelvenner i utlandet (bl.a. norske) betaler for bibelpapiret, og lokale kristne betaler for trykkingen. Den gjenværende kostnaden for transport er ikke større enn at de alle aller fleste har råd til å betale dette.