Bibler til Kina

Behovet for bibler er stort i Kina!

Bibelspredning:

Behovet for bibler er stort i Kina og dette skyldes den store veksten av kristne, spesielt på landsbygda. Disse menneskene er ofte fattige, og kirkene er derfor avhengige av støtte utenfra for å kunne skaffe folk bibler de har råd til å kjøpe. Heldigvis ligger verdens største bibeltrykkeri i Nanjing i Kina, og i årlig kan det trykkes 3-4 millioner bibler til bruk i Kina. Det Norske Bibelselskap støtter derfor innkjøp av bibelpapir, slik at Bibelen kan bli så billig som mulig å kjøpe. Det finnes over 60 000 registrerte kirker i Kina, og disse er også bokhandlere der hvem som helst kan gå inn og kjøpe så mange bibler de ønsker.

Oversettelse:

Det er mange minoritetsspråk i Kina, og mange kinesere har et annet morsmål enn kinesisk (mandarin). Mange av disse språkene snakkes av folkegrupper som bor isolert i grenseområdene mot Vietnam og Myanmar. Flere av minoritetsgruppene har en stor andel kristne, men Bibelen finnes i dag kun på 6 minoritetsspråk. Det Norske Bibelselskap støtter arbeidet med oversettelse til nye språk i Kina.

Gi en bibelgave til Kina!

Behovet for bibler er stort i Kina. Papir til en bibelkoster kun kr 10,-. Hvor mange bibler kan du gi?

Gjennom denne givertjenesten støtter du hver måned et konkret land som vi har lovet støtte til.

Folk lurer ofte på

Bibler til bruk i Kina trykkes på et av verdens største bibeltykkerier som ligger i Nanjing i Kina. Årlig kan det trykkes ca 3-4 millioner bibler til bruk i Kina

Når biblene er trykket på bibeltrykkeriet i Nanjing, så sendes de videre til 70 distribusjonssentre over hele landet. Derfra sendes bibler videre til ca 55 000 menigheter. I disse menighetene kan hvem som helst gå inn og kjøpe så mange bibler de ønsker.

Mange kinesiske kristne har råd til å betale det en bibel koster, andre er fattige og har kun råd til å betale en del av det en bibel koster. Denne siste gruppen kan få kjøpt subsidierte bibler. Bibelvenner i utlandet (bl.a. norske) betaler for bibelpapiret, og lokale kristne betaler for trykkingen. Den gjenværende kostnaden for transport er ikke større enn at de alle aller fleste har råd til å betale dette. I utgangspunktet er det derfor ikke gratis utdelinger av bibler, men det kan forekomme.

Nei, det er ikke nødvendig å smugle bibler inn i Kina. Et av verdens største bibeltrykkerier ligger i Kina, og årlig kan det trykkes 3-4 millioner bibler til bruk i Kina der. Kun bibler trykket hos Amity Press er lovlige å dirstribuere og eie i Kina, Alle som ønsker kan gå inn i en kirke og kjøpe så mange bibler man ønsker.

Se alle