01 Alltid freidig

En salme om å være modig

Header 1410x300

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Bakgrunn

Opprinnelig er denne salmen ikke en salme, men en sang i et syngespill om “Tornerose”. Den har i senere tid vært brukt som en salme på grunn av hvordan teksten kan tolkes. Det handler om prinsen som skal redde prinsessen, og at han kjemper for henne. Når salmen synges i en kirkelig setting, fremstår den med en sterk oppfordring til å kjempe for det man tror på. Den kan også oppleves som en salme som synges for å minne om at Gud gir et mot og en støtte som er større enn dette livet. Kan salmen bidra til å gi et nytt perspektiv til livet når du synger den? Hva er det vi kjemper mot, og hva er målet vi skal nå?


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Språkforvirring?

Finn et annet ord for “freidig”.

Hva betyr det å ha “Fader Vår i pakt”?

Å kjempe for noe man tror på

Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder!” Hva er du villig å kjempe for i ditt liv? Og på hvilken måte? Er det faktisk sånn at livet blir lettere hvis du kjemper for det du har kjært? Er det noe som er verdt å dø for?

Bønn og mot

Hjelper bønn?

2. verset går slik: “Aldri redd for mørkets makt! Stjernene vil lyse; med et Fadervår i pakt skal du aldri gyse.” Hva tror dere dette verset vil si oss? Kan bønn hjelpe oss til å få mot? Eller hjelpe oss så vi ikke er redde? Hva tenker dere?

Under andre verdenskrig da Norge var okkupert av Tyskland, ble denne salmen viktig for mange frihetskjempere. Mange som hadde blitt dømt til døden, sang eller plystret denne salmen mens de gikk til retterstedet. Hvordan tenker dere at denne salmen kan gi mot og håp til noen i møte med døden?

Kjempe med Gud?

Kan kampen om det du har kjært også kjempes med Gud? Les 1 Mos 32,21-32. Ifølge noen tradisjoner er mannen Jakob kjemper med Gud. Hva hadde Jakob kjært, hvis det han kjempet for i elva var det han hadde kjært? Ble livet, og døden, lettere for Jakob etter at han hadde kjempet for det han hadde kjært i livet?

For mye kamp?

Hvis alle kjemper for det de har kjært, og alle mener forskjellig om hva det er og ofte motsatt, hvordan kan vi da leve sammen i fred? Kjempes kampen utenfor deg og overfor andre, eller også inne i deg og med deg selv?

Salmen er som sagt egentlig en tekst om prinsen som kjemper for å frigjøre prinsessen. Det ligger derfor et maskulinitetsideal til grunn som en bør tilnærme seg med en viss aktsomhet. Fraseringen ‘Kjemp for alt hva du har kjært, dø om så det gjelder’ kan være en god måte å nærme seg den harde maskulinismen unge gutter møter både på nett og i det virkelige liv.

Toxic masculinity eller “giftig maskulinitet” er et begrep som prøver å si noe om en kultur der det å være gutt/mann handler om å være sterk, bruke vold for å løse problemer, se ned på kvinner/homofile/svakhet mm. Ser dere noen problemer med denne salmeteksten i forhold til destruktive mannsidealer? Er det å løse problemer med kamp (og død) en klok måte å handle på? Diskuter: Når kan evt. bruk av vold forsvares - og hvorfor/hvorfor ikke? Er det noe som er så viktig at det må kjempes for til døden?


Bibelsteder

9Slik skal dere da be: Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. 10La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 11Gi oss i dag vårt daglige brød, 12og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. 13Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. *For riket er ditt og makten og æren i evighet. Amen.•

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gud, vår befrier, s. 22

Jesus - hvem var han? s. 25

Selvstendighet og tilhørighet, s. 37

WWJD, s. 39

Forbruk og rettferd, s. 42

Misjon, s. 52

Diakoni, s. 53

Forfulgte kristne, s. 55


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.