06 Deilig er jorden

En salme om at jorden er vakker - tross alt

Header 1410x3006

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Deilig er jorden, er som en slags proklamering om at jorden – den er deilig! Ferdig oppsummert, og ferdig snakka. For vi vet alle at jorden og livet ikke alltid føles god eller deilig. Ikke ser den like bra ut lys av den klimakrisen vi nå lever i. Eller i en verden som stadig er i krig, hvor mange lever i nød og fattigdom. Salmen “Deilig er jorden” trekker derimot inn et element som gjør at vi ser større på det. Et Guds blikk på jorden, men også et blikk vi kan ha på Gud. Den gir oss et perspektiv på en mening i livet og på jorden som er unntatt tid og sted. Finnes det et annet mål i livet? Er det håp? Kan jorden være deilig, samtidig som det finnes mange bevis på at den ikke alltid er det?


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Julesanger

Hvilke andre julesanger kan dere, og hvilke likheter finner dere mellom salmene som synges i julen? Er det noen skikkelser, bilder eller ord som går igjen i noen? Andre likheter?

Lag en liste over sanger dere ønsker å synge i julen.

Å gjøre jorden deilig

Vi er Guds hender og føtter på jord, sies det av og til i Kirken. På hvilken måte kan vi bidra til en god verden? Betyr det at vi er med på Guds tanke om at jorden er god?

Lag julekort

Ha et hobbyverksted hvor dere kan lage julekort sammen. Klipp, lim, mal, sy eller annet.

Vi kan alle gjøre verden til et bedre sted for andre ved å gjøre små eller store ting. I julen gir vi gaver for å glede andre, og det er fint å kunne gi. Et julekort kan skrives og lages for å vise at vi setter pris på de vi har nær. Lag julekort, skriv en hilsen og finn et vers av en julesalme du ønsker å dele med vedkommende.

På vei et sted

Denne salmen er blitt kalt en «vandringsalme», og vi synger om pilegrimsgang. En pilegrim er en som vandrer mot et hellig mål. Hva er det hellige mål i denne salmen, tror du?Bibelsteder

5Dette minnes jeg, min lengsel veller fram: Til Guds hus vandret jeg i festskaren med jubelrop og lovsang – en pilegrimsskare i fest.

Les i nettbibelen

10Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.

Les i nettbibelen

3og synger den lovsangen som Guds tjener Moses sang, den som også er sangen for Lammet: Store og underfulle er dine gjerninger, Herre Gud, du Allmektige. Rettferdige og sanne er dine veier, du konge over folkeslagene.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirkeåret, høytider og merkedager, s. 14

Jesus – hvem var han, s. 25

Skapt i Guds bilde, s. 36

Skaperverket, s. 43

Døden og livet, s. 47

Misjon, s. 52

Den verdensvide kirke, s. 55


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.