10 Hill deg, Frelser og forsoner

En salme som hyller Jesus på korset

Header 1410x30010

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Salmens tekst setter oss tilbake til langfredag, og stiller oss foran korset hvor Jesus henger med en krone av torner på hodet. Salmen synges til Jesus, og stiller spørsmålet: Hva gjorde at han var villig til å være der han er nå? Teksten beskriver den styrken og kraften det er i at Jesus gikk i døden for oss. Den beskriver korsets kraft, og minner oss om hvorfor korset er det sterke, tydelige signalet som det brukes som i dag. Det er en salme om korsets gåte: at Jesus blir verdens frelser ved å dø.

Salmen utfordrer oss til å åpne øynene – både for vår egen hardhet og kulde, men også for kjærligheten som driver Jesus til å oppgi alt for vår skyld.


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Språkforvirring?

Hva betyr det når forfatteren skriver at kjærligheten var her sterkere enn døden (v. 3)?

Hva er det store “vidunder” det synges om (v.5)?

I vers 7 står det “så kun du i mine tanker er den dype sammenheng” - hva kan det bety?

Lag en langfredagsmarkering

Legg noen premisser, eller la konfirmantene selv komme på en måte å markere langfredag på. Visuelt, gjennom en film, en tekst, eller la dem få styre en markering av korsets mysterium som spilles ut langfredagen.

Paradis

Bli kjent med "paradis" (v. 8). La konfirmantene finne tekster om paradis i Bibelen, i andre tekster og på google. Hvilke andre navn og begreper brukes om det kristne håpet? La konfirmantene bli kjent med håpet om at det er et liv etter døden, og hvordan dette har sett ut og hvordan det er blitt billedliggjort igjennom historien. Hva tenker vi i dag?

Kan man lage et bilde av paradis sammen? I tekst eller billedform?


Bibelsteder

29Jeg sier dere: Fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny sammen med dere i min Fars rike.»

Les i nettbibelen

6Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på din arm! For kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. Den brenner som flammende ild, en Herrens brann.

Les i nettbibelen

1Jeg vil at dere skal vite dette, søsken: Våre fedre i ørkenen var alle under skyen, og alle gikk de gjennom havet. 2Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet, 3og alle spiste de den samme åndelige mat 4og drakk den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og denne klippen var Kristus.

Les i nettbibelen

43Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirkeåret, høytider og merkedager, s. 14

Jesus – hvem er han, s. 26

Livet med Jesus, s. 40

Tilgivelse, s. 46

Døden og livet, s. 47


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.