22 Vi er barn av lys og skygge

En salme med rom for alle mennesker

Header 1410x30022

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Dette er en salme hvor vi mennesker blir satt i samme sammenheng, og viser at alle – hvor enn ulike vi er, så er vi alle bundet sammen ved at vi er skapt av Gud. Gud som både er lys og skygge, den som gir oss liv, akkurat som blomster trenger sol og regn. Salmen tydeliggjør oss mennesker som skapt av Gud, villet av Gud. Salmen forteller om en hage som blir rikere og vakrere jo flere blomster som gror i den. Det er Guds hage, og menneskene er blomstene. Salmen gir oss et bilde av en verden Gud ville at vi, på tross av ulikheter, vanskeligheter, fordeler/ulemper livet har gitt oss, er sammen om.

Som det står i Konfirmantsalmeboka så er dette en salme som er skrevet med tanke på psykisk utviklingshemmede, men den taler også godt til alle kristne som Guds barn. Simul justus et peccator er latin, og betyr "rettskaffen og synder på samme tid". Dette var et av prinsippene til Luther, og utviklet seg raskt til å bli et slagord for alle lutheranere. Det betyr at alle mennesker er både gode og onde, og at ingen kan være bare det ene eller det andre. I denne salmen sies akkurat det på en poetisk måte i formuleringen “Vi er barn av lys og skygge”, som tydeliggjør at alle mennesker har noen sider de gjerne vil vise frem i lyset, og noen sider de helst vil skal forbli i skyggen. Noen ganger skinner vi i andres glans, mens andre ganger havner vi i skyggen av andre.

Hva er det vanskeligste for deg, å innrømme overfor deg selv at du har dårlige sider, eller at du har gode sider?


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

Mangfoldig fellesskap

Spørsmål til samtale:

  • Hva betyr det at vi er vakre på vår måte? Hva vil det si å være vakker?
  • Synes du kirken er god til å vise likhet for alle? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  • Kan du være med på å gjøre kirken et sted hvor den blir mer lik Guds hage?
  • Hva er det vanskeligste for deg, å innrømme overfor deg selv at du har dårlige sider eller at du har gode sider?

Filmressurs: «De urørlige»


Bibelsteder

78for vår Gud er rik på miskunn. Slik skal lyset fra det høye gjeste oss som en soloppgang 79og skinne for dem som bor i mørke og dødens skygge, og lede våre føtter inn på fredens vei.»

Les i nettbibelen

4Dette er historien om himmelen og jorden da de var skapt, på den tid Herren Gud hadde laget jorden og himmelen. 5Det fantes ikke en busk på jorden, og ennå hadde ingen plante spirt fram på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ingen mennesker til å dyrke den. 6Men en kilde kom opp av jorden og vannet hele jordens overflate. 7Da formet Herren Gud mennesket av støv fra jorden. Han blåste livspust i nesen på det, og mennesket ble en levende skapning. 8Herren Gud plantet i gammel tid en hage i Eden. Der satte han mennesket han hadde formet. 9Og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden, forlokkende å se på og gode å spise av, og midt i hagen livets tre og treet til kunnskap om godt og ondt. 10En elv går ut fra Eden og vanner hagen. Derfra deler den seg i fire greiner. 11Den første heter Pisjon. Det er den som går rundt hele landet Havila, der det finnes gull. 12Gullet i det landet er godt. Det er bedolah-kvae og onyks-stein der. 13Den andre elven heter Gihon. Det er den som går rundt hele landet Kusj. 14Den tredje elven heter Hiddekel. Det er den som går øst for Assur. Og den fjerde elven er Eufrat. 15Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. 16Og Herren Gud ga mennesket dette budet: «Du må gjerne spise av alle trærne i hagen. 17Men av treet til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For den dagen du spiser av det, skal du dø.» 18Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag. 21Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen. 23Da sa mannen: «Nå er det bein av mine bein og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av mannen er hun tatt.» 24Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. 25Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre.

Les i nettbibelen

21Han sa: «Naken kom jeg fra mors liv. Naken vender jeg tilbake. Herren ga, Herren tok, velsignet være Herrens navn!»

Les i nettbibelen

29Så snart denne trengselstiden er over, skal solen bli formørket og månen miste sitt lys. Stjernene skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. 30Da skal Menneskesønnens tegn vise seg på himmelen, da skal alle folkeslag på jorden bryte ut i klagerop, og de skal se Menneskesønnen komme på himmelens skyer med stor makt og herlighet. 31Når basunen lyder, skal han sende ut sine engler, og de skal samle hans utvalgte fra de fire verdenshjørner, fra den ene enden av himmelen til den andre. 32Lær en lignelse av fikentreet: Når det får sevje i greinene og skyter blad, da vet dere at sommeren er nær. 33Slik skal også dere vite, når dere ser alt dette, at han er nær og står for døren. 34Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 35Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Kirken, s. 12

Det kristne fellesskapet, s. 16

Dåpen, s. 30

Skapt i Guds bilde, s. 36

Menigheten, s. 51

Diakoni, s. 53

Den verdensvide kirke, s. 55


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.