28 We Shall Overcome

En salme om å håpe på rettferdighet

Header 1410x30029

Bruk salmen i samling

Start her for å finne en generell mal for hvordan bruke salmer i en samling. Salmen kan være det bærende elementet i en hel samling - eller velg ut noen av disse byggeklossene og bruk det på din måte!

Nedenfor i denne artikkelen finner du mer fordypning for hvordan du kan bruke akkurat denne salmen.


Salmens følelse

Verden er urettferdig, men hva kan jeg gjøre med det? Å stå alene og protestere er ikke så lett. Men å stå sammen med mange, mange andre - det gjør noe med håpet og følelsen av håp. Forandring er mulig! Om mange nok står sammen og kjemper for det gode kan det skje!


Fordypning

Her er forslag til ulike innfallsvinkler til salmen:

JEG eller VI?

Å være alene om meninger og synspunkter er ikke lett. Hva forandrer seg når vi kommer sammen med andre og står sammen om en sak vi brenner for? F.eks. klimastreikene med Greta Tunberg som har spredt seg over hele verden. Hva skjer når mange mennesker kommer sammen og protesterer? Nytter det? Kan det forandre verden?

Fra gospelsang til protestvise til salme

“I’ll Overcome Someday” var opprinnelig en gospelsang som ble til protestvisa “We Shall Overcome”, som igjen fant veien inn i kirken og fikk salmestatus. Gospelsangen oppstod som en protest mot slaveriet, og mange protestbevegelser har brukt den for å protestere mot diktaturer og undertrykkende ledere. Når vi nå synger den i kirken - hva protesterer vi mot da?

Hvordan kan gudstjenesten være et sted for protest?

Kirke og politikk

I Norge kommer det rett som det er diskusjoner om hvorvidt kirken skal legge seg oppi det politiske. Hva tenker dere om det? Skal kirken mene noe i saker om klima for eksempel? Diskuter. Den norske kirke blir mange ganger anklaget for å være for politisk (finn frem eksempler). Hvorfor tenker dere at noen kommer med disse anklagene? Har de rett? Hvorfor/hvorfor ikke? Er det overhodet mulig å være samfunnsengasjert og ikke være politisk? Er det forskjell på å være politisk og å være partipolitisk?

Opprop

Ta en runde, skriv på lapper eller lag en ordstyrer på hva konfirmantene skulle ha protestert mot eller en sak de ønsker å engasjere seg for.

Finn grunner til at man som kirke skal gjøre dette. Finn bibelvers, spør en prest om hva Bibelen sier om den saken, bruk det kristne verdisynet på mennesker/samfunn/samliv/fellesskap/miljø/m.m. for å argumentere for protesten eller engasjementet ditt. F.eks.: Hvorfor mener jeg/kirken det er riktig med like rettigheter for kvinner/menn eller for fattig/rik?


Bibelsteder

19Den fattige blir ikke glemt for alltid, de hjelpeløses håp er ikke tapt for alle tider.

Les i nettbibelen

11Men de hjelpeløse skal arve landet og glede seg over varig fred.

Les i nettbibelen

18Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen, for å sette undertrykte fri

Les i nettbibelen


Aktuelle temasider i Konfirmantbibelen

Gudstjenesten, s. 13

Det kristne fellesskapet, s. 16

Gud vår befrier, s. 22

Bibelen, s. 23

Bønn, s. 24

Jesus – hvem var han, s. 25

Forbruk og rettferd, s. 42

Menigheten, s. 51

Diakoni, s. 53


Lær å spille salmen

Her finner du instruksjonsvideo for å lære å spille salmen på gitar.