Hvordan bruke Kristuskransen?

I denne artikkelen blir du kjent med én måte å bruke Kristuskransen på. Formen kan kalles en veiledet meditasjon eller en slags tidebønn, og tar ca. 10-15 minutter. Denne tilnærmingen kan brukes sammen med alle perlene i Kristuskransen.

Hopp rett til

Kristuskransen på håndledd

Kristuskransen kan brukes på mange forskjellige måter, og du står veldig fritt til å finne noe som passer for deg. I podkast-serien Kristuskransen finner du én måte å bruke den på. Hver episode leder deg gjennom bønn og refleksjon knyttet til en av perlene. Intro-episoden gir deg en enkel bruksanvisning til opplegget.

Overblikk over kristuskransen
 1. Gudsperlen
 2. Stillhetsperlene
 3. Jeg-perlen
 4. Dåpsperlen
 5. Ørkenperlen
 6. Gledesperlen
 7. Kjærlighetsperlene
 8. Hemmelighetsperlene
 9. Nattperlen
 10. Oppstandelsesperlen

Liturgi

Innledning: Kristuskransen er en invitasjon til et møte med deg selv og med Gud. Du kan gripe Gudsperlen og si til deg selv: Det er Nå. Det er Her. Det er til Meg.

Korstegnet: Du kan tegne deg med korsets tegn: fra pannen til brystet, fra venstre skulder til høyre skulder.

Fadervår: Med de runde perlene kan du be langsomt den bønnen Jesus lærte bort, Fadervår. Du begynner med den gylne Gudsperlen, og går i retning til jeg-perlen, før du til slutt ender på Gudsperlen igjen. Du bruker ikke de 3 hemmelighetsperlene.

 • Gudsperlen: Vår Far i himmelen! [litt stillhet]
 • Jegperlen: La navnet ditt helliges. [litt stillhet]
 • Dåpsperlen: La riket ditt komme. [litt stillhet]
 • Ørkenperlen: La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. [litt stillhet]
 • Gledesperlen: Gi oss i dag vårt daglige brød, [litt stillhet]
 • Kjærlighetsperlen 1: og tilgi oss vår skyld, [litt stillhet]
 • Kjærlighetsperlen 2: slik også vi tilgir våre skyldnere. [litt stillhet]
 • Nattens perle: og la oss ikke komme i fristelse, [litt stillhet]
 • Oppstandelsesperlen: men frels oss fra det onde. [litt stillhet]
 • Gudsperlen: for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. [litt stillhet]

Dagens perle: grip tak i dagens perle, lytt til refleksjonsteksten på podcasten eller les teksten på nettsiden for dagens perle.

Dagens lesning: lytt til dagens lesning fra Bibelen på podcasten eller les teksten på nettsiden for dagens perle.

Ettertanke: lytt til dagens spørsmål på podcasten eller les på nettsiden for dagens perle.

Stillhetsperlen: vær stille i 1 minutt. (Synes du det er vrient? Du er ikke den eneste! Lytt til podcastens introepisode [legge inn link] for litt tips.)

Hemmelighetsperlene: velg noe eller noen du vil be eller takke for.

Dagens praksis: i podcasten og på nettsiden til dagens perle får du forslag til en praksis det går an å teste ut i løpet av de neste dagene eller ukene.

Velsignelsen: du kan bruke de avlange stillhetsperlene til å be Velsignelsen

 • Herren velsigne oss [litt stillhet]
 • og bevare oss [litt stillhet]
 • Herren la sitt ansikt lyse over oss [litt stillhet]
 • og være oss nådig [litt stillhet]
 • Herren løfte sitt åsyn på oss [litt stillhet]
 • Og gi oss fred [litt stillhet]

Avslutning: Avslutt med å gripe Gudsperlen med ordene: I Gud Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.