Kristuskransen

Kristuskransen er et enkelt, men dypt hjelpemiddel som mange tusen mennesker har brukt til å bli bedre kjent med seg selv – og med Gud. Her finner du ressurser til hvordan du kan bruke det.

To åpne hender som holder Kristuskransen

Kristuskransen
  1. Gudsperlen
  2. Stillhetsperlene
  3. Jeg-perlen
  4. Dåpsperlen
  5. Ørkenperlen
  6. Gledesperlen
  7. Kjærlighetsperlene
  8. Hemmelighetsperlene
  9. Nattperlen
  10. Oppstandelsesperlen

Kristuskransen – krans og litteratur