Oppstandelsesperlen

Hvis oppstandelsen er et svar, hva er egentlig spørsmålet? Kanskje oppstandelsen ikke er ønsketenkning, men ønskesprengning.

Hopp rett til

Hvit perle

Oppstandelsen, Jesu oppstandelse, er punktet der kristendommen virkelig avsløres som ønsketenkning – ifølge mange kritikere. Eller motsatt: oppstandelsen er punktet der mange av oss synes at alle våre ønsker virkelig går i oppfyllelse.

Kanskje ingen av oss har helt rett? Kanskje oppstandelsen ikke er ønsketenkning, men ønskesprengning.

En historie i Bibelen forteller om to stykker som møtte den oppstandne Jesus på vei til landsbyen Emmaus. De hadde åpenbart hatt ønsker og drømmer: «Vi hadde håpet at det var han - Jesus - som skulle befri Israel!» forteller de der på landeveien. Men den drømmen gikk i grus da Jesus døde på korset. Nå flykter de helt fysisk bort fra håpene sine, bort fra Jerusalem.

Ironien som Bibelfortellingen legger opp til, er at de forteller om skuffelsen sin nettopp til den personen som kan tenne håpet igjen. Hadde oppstandelsen bare vært ønsketenkning, oppfyllelsen av deres egne drømmer, så tipper jeg de ville sett Jesus. Ønskene deres var for små til å kjenne Jesus igjen der på landeveien. Oppstandelsen er ikke ønsketenkning, men ønskesprengning.

Først på kvelden, etter en lang og svett dag, åpner Jesus øynene og ønskene deres, og viser dem en virkelighet som er mer enn de håpet på – mer enn de egentlig kunne forestille seg.

Bibellesning

Lukas 24,13-27

Les i nettbibelen.

13Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14og de snakket om alt det som var skjedd. 15Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom Jesus selv og slo følge med dem. 16Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 17Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet opp, 18og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» 19«Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20Men våre overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. 21Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til graven tidlig i dag morges, 23men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. 24Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.» 25Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! 26Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» 27Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

Ettertanke

  • Hvis oppstandelsen er et svar, hva er egentlig spørsmålet?

Praksis

En praksis det går an å teste ut i løpet av de neste dagene:

Tenk tilbake om du noen gang har opplevd at ønskene dine ikke ble oppfylt – men der du fikk noe som overgikk forventningene dine? Det kan være alt fra en julegave i barndommen, til kjæreste eller jobb eller noe helt annet.

Lag noe kreativt eller kunstnerisk der du prøver å komme på sporet av et håp som er mer enn ønskene dine. Ikke være opptatt av at det skal være bra. Gå heller på jakt etter noe som utvider ønskene dine innenfra, som en ballong som blåses opp.