Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller? Et kurs i bibelfortelling egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom.

Hopp rett til

Bibelfortelling

Kurset i bibelfortelling fordrer ingen tidligere fortellererfaring. Du lærer metoder for å huske, innlevelse i tekstene og praktisk formidlerkunst. Kurset er beregnet på alle som formidler til barn eller ungdom.

Kursholder Anne Kristin Aasmundtveit er utdannet forteller og er en ettertraktet bibelforteller som har holdt en rekke kurs og forestillinger i bibelfortelling over hele landet.

Nettkurs i bibelfortelling

Er det på tide å pusse opp bibelfortelleren i deg?

Vi tilbyr 5 timer instruksjon, pluss personlig veiledning på Zoom i etterkant. Metoden er praktisk og leken, og overførbar til all slags formidling. Nettkurset er et miljøvennlig alternativ, og fortellingene modnes i deg.

Pris kr 950,- per deltaker. Menighetsrabatt ved to eller flere fra samme menighet.

Fysisk kurs

10 personer er maks antall deltakere for bibelfortellerkurset.

Kostnad: Innføringskurset koster kr 7000,- for en kveld (3 timer). Grunnkurs i bibelfortelling på 5 timer koster kr 8500,-.

Reise og overnatting for kursleder kommer i tillegg og dekkes av arrangør.

«Det var veldig nyttig for meg, som er vant til å holde meg fast i skriftlige manus. Nå kan jeg våge å bruke muntlige manus.»

Prest -

Kontakt Oss