Bibelfortellerkurs

Vil du bli en bedre forteller? Et kurs i bibelfortelling egner seg særlig godt for deg som formidler bibelfortellinger til barn eller ungdom.

Hopp rett til

Bilbelfortelling

Kurset i bibelfortelling fordrer ingen tidligere fortellererfaring. Du lærer metoder for å huske, innlevelse i tekstene og praktisk formidlerkunst. Kurset er beregnet på alle som formidler til barn eller ungdom.

Kursholder Anne Kristin Aasmundtveit er utdannet forteller og er en ettertraktet bibelforteller som har holdt en rekke kurs og forestillinger i bibelfortelling over hele landet.

10-20 personer er et fint antall deltakere for bibelfortellerkurset.

Kostnad: Innføringskurset koster kr 5000,- for en kveld (3 timer). Grunnkurs i bibelfortelling på 5 timer koster kr. 7000.

Reise og overnatting for kursleder kommer i tillegg og dekkes av arrangør.

«Det var veldig nyttig for meg, som er vant til å holde meg fast i skriftlige manus. Nå kan jeg våge å bruke muntlige manus.» (Prest)


Kontakt gjerne:
Anne Kristin Aasmundtveit, rådgiver
E-post: aka@bibel.no
Telefon 47 97 64 75