Ukraina flaggRedder Bibelen liv i Ukraina?
Finn ut mer
Gå til forsiden

Første Krønikebok

12

Folket slutter opp om David

1 Dette er de som kom til David i Siklag den gang han ennå måtte holde seg borte av frykt for Saul, sønn av Kisj. De hørte til heltene som hjalp ham i krigen. 2 De var væpnet med bue, og både med høyre og venstre hånd kunne de kaste stein med slynge og skyte piler med buen. De hørte til Sauls frender, av Benjamins stamme. 3 Det var høvdingen Akieser, Joasj, sønn av Sjema'a fra Gibea, Jesiel og Pelet, sønner av Asmavet, Berekja og Jehu fra Anatot; 4 Jisjmaja fra Gibeon, en av de tretti heltene og høvding over de tretti; Jeremia, Jahasiel, Johanan og Josabad fra Gedera; 5 Elusai, Jerimot, Bealja, Sjemarja og Sjefatja fra Haruf; 6 Elkana, Jisjia, Asarel, Joeser og Jasjobam av Korah-ætten; 7 Joela og Sebadja, sønner av Jeroham, fra Gedor.

8 Av Gad-sønnene gikk noen over til David da han var i fjellborgen i ødemarken, djerve krigere, menn som var vant med å kjempe, væpnet med skjold og spyd. De så ut som løver og var raske som gaseller på fjellene. 9 Den første var Eser, den andre Obadja, den tredje Eliab, 10 den fjerde Misjmanna, den femte Jeremia, 11 den sjette Attai, den sjuende Eliel; 12 den åttende Johanan, den niende Elsabad, 13 den tiende Jeremia og den ellevte Makbannai. 14 Disse hørte til Gad-sønnene og var høvdinger i hæren, den minste over hundre, den største over tusen. 15 Det var de som gikk over Jordan i den første måneden, da elven gikk langt over sine bredder og drev alle som bodde i dalen, på flukt, både mot øst og vest.

16 En gang kom noen av Benjamin- og Juda-sønnene til David i fjellborgen. 17 David gikk ut til dem, tok til orde og sa: «Kommer dere til meg i fredelig ærend og vil hjelpe meg, da er jeg villig til å gå i forbund med dere. Men kommer dere for å forråde meg til mine fiender, enda jeg ikke har gjort noen urett, så gi våre fedres Gud må se det og straffe dere.» 18 Da kom Ånden over Amasai, som var høvding for de tretti, og han sa:


Vi er dine og følger deg, du Isais sønn.

Måtte det gå vel med deg

og vel med dine hjelpesmenn!

For du får hjelp fra din Gud.


Da tok David imot dem og gjorde dem til høvdinger i flokken sin.

19 Også noen fra Manasse gikk over til David. Det var den gang han gikk med filisterne for å kjempe mot Saul. Han kom likevel ikke til å hjelpe dem. For fyrstene deres rådslo sammen og ble enige om å sende ham bort. «Det vil koste oss livet,» sa de, «om han går over til sin herre, Saul.» 20 Da han så drog til Siklag, gikk noen fra Manasse over til ham. Det var Adna, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu og Silletai. De var høvdinger for de tusener som hørte til Manasse. 21 De hjalp David mot røverflokken; for de var djerve stridsmenn alle sammen, og de ble høvdinger i hæren. 22 Dag etter dag kom det folk til David for å hjelpe ham. Til slutt ble det en stor hær, ja, en veldig hær.

23 Dette er tallet på de våpenføre menn som kom til David i Hebron for å føre kongedømmet over fra Saul til ham etter Herrens ord: 24 av Juda-sønnene som bar skjold og spyd, 6 800 mann, væpnet til strid; 25 av Simeon-sønnene 7 100 djerve stridsmenn; 26 av Levi-sønnene 4 600, 27 dessuten Jojada, føreren for Arons ætt, med 3 700 mann 28 og Sadok, en ung og djerv stridsmann, med den ætten han hørte til, 22 høvdinger; 29 av Benjamin-sønnene, stammefrendene til Saul, 3 000 mann; inntil da hadde de fleste av dem trofast holdt seg til Sauls hus; 30 av Efraim-sønnene 20 800 djerve krigere, navngjetne menn i sine familier; 31 av den ene halvpart av Manasses stamme 18 000 mann som var oppnevnt til å dra av sted for å gjøre David til konge; 32 av Jissakars sønner, som forstod seg på tidene, så de visste hva Israel burde gjøre, 200 høvdinger og alle stammefrendene som adlød dem; 33 av Sebulon 50 000 stridsdyktige menn, rustet med alle slags våpen, en fylking fast bestemt på å hjelpe; 34 av Naftali 1 000 høvdinger og sammen med dem 37 000 mann med skjold og spyd; 35 av Dans sønner 28 600 mann, rustet til strid; 36 av Asjer 40 000 stridsdyktige menn, rustet til strid; 37 og fra den andre siden av Jordan, av Rubens sønner og Gads sønner og den andre halvparten av Manasses stamme, 120 000 mann, rustet til strid med alle slags våpen.

38 Alle disse krigerne kom i ordnet fylking og med fast beslutning til Hebron for å gjøre David til konge over hele Israel. Også alle de andre israelittene var enige om å gjøre David til konge. 39 De ble der hos David i tre dager. Og de spiste og drakk; for deres landsmenn hadde stelt til gjestebud for dem. 40 Også de som bodde i nærheten, ja, helt fra Jissakar, Sebulon og Naftali kom de med mat på esler, kameler, muldyr og okser: mel, fikenkaker, rosinkaker, vin og olje og storfe og småfe i mengde. For nå var det glede i Israel.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.