Ukraina flaggUkraina trenger bibler – kan du hjelpe?
Én bibel koster kr 71
Gå til forsiden

Første Krønikebok

19

Krig med ammonittene og arameerne

1 En tid senere hendte det at Nakasj, ammonittenes konge, døde, og hans sønn Hanun ble konge etter ham. 2 Da tenkte David: «Jeg vil vise godhet mot Hanun, sønn av Nakasj; for hans far viste godhet mot meg.» Så sendte David noen menn for å trøste ham i sorgen over faren. Men da Davids menn kom til ammonittenes land for å trøste Hanun, 3 sa ammonitthøvdingene til ham: «Tror du det er for å hedre din far at David sender folk som skal trøste deg? Hans menn er nok heller kommet til deg for å utforske byen og spionere i landet, så han kan ødelegge det.» 4 Da grep Hanun Davids menn. Han raket dem, skar av dem halvparten av klærne like til setet og sendte dem så fra seg. 5 Da noen kom og meldte dette til David, sendte han folk i møte med mennene; for de var vanæret på skammelig vis. Kongen sa til dem: «Hold dere i Jeriko til skjegget er vokst ut igjen. Så kan dere komme tilbake.»

6 Da ammonittene skjønte at de hadde gjort seg forhatt hos David, sendte Hanun og hans menn tusen talenter sølv for å leie vogner og hestfolk fra Mesopotamia, fra arameerriket Ma'aka og fra Soba. 7 De leide seg trettito tusen vogner og fikk med seg kongen av Ma'aka med hans hær. Alle disse kom og slo leir utenfor Medeba. Ammonittene samlet seg også fra byene sine og drog ut i strid.

8 Da David hørte om dette, sendte han Joab av sted med alle krigsvante menn i hæren. 9 Ammonittene drog ut og fylket seg til strid foran byporten. Men kongene som var kommet dit, stod for seg selv på åpen mark. 10 Da Joab så at fienden truet både forfra og bakfra, valgte han ut en del av Israels beste krigere og stilte dem opp mot arameerne. 11 Resten av hæren overlot han til sin bror Absjai, og de fylket seg mot ammonittene. 12 Så sa han: «Dersom arameerne blir for sterke for meg, må du komme og hjelpe meg; og blir ammonittene for sterke for deg, skal jeg komme deg til hjelp. 13 Vær djerv! La oss kjempe tappert for folket vårt og for vår Guds byer; så får Herren gjøre det han synes er best.» 14 Så gikk Joab og mennene hans til strid mot arameerne, og de flyktet for ham. 15 Da ammonittene så at arameerne tok flukten, flyktet de også for Absjai, Joabs bror, og kom seg inn i byen. Da drog Joab tilbake til Jerusalem.

16 Da arameerne så at de var slått av israelittene, sendte de bud til de arameerne som bodde på den andre siden av Eufrat, og fikk dem til å rykke ut. I spissen for dem stod Sjofak, Hadadesers hærfører. 17 Da David fikk melding om dette, samlet han hele Israel og satte over Jordan. Da han kom fram til arameerne, fylket han hæren sin til strid mot dem, og de kjempet mot ham. 18 Men arameerne måtte flykte for israelittene, og David drepte mannskapet på sju tusen av arameernes stridsvogner og førti tusen mann av fotfolket. Hærføreren Sjofak felte han også. 19 Da Hadadesers menn så at de var slått av israelittene, sluttet de fred med David og gav seg inn under ham. Siden ville ikke arameerne hjelpe ammonittene mer.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.