Gå til forsiden

Første Krønikebok

18

David seirer i krig

1 Siden slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tok fra dem Gat og småbyene omkring. 2 David slo også moabittene. De måtte gi seg inn under ham og betale skatt.

3 Videre slo David Hadadeser, kongen i Soba, ved Hamat, da han drog ut for å vinne herredømme ved Eufrat. 4 David tok fra ham ett tusen vogner, sju tusen hestfolk og tjue tusen fotfolk. Han skar hasene over på alle vognhestene; bare hundre hester sparte han. 5 Arameerne i Damaskus kom for å hjelpe Hadadeser, kongen i Soba. Men David felte tjueto tusen mann av dem. 6 Han la vaktmannskaper i Damaskus-riket. Arameerne måtte gi seg inn under ham og betale skatt. Slik hjalp Herren David overalt hvor han drog fram. 7 David tok gullskjoldene som mennene til Hadadeser hadde båret, og brakte dem til Jerusalem. 8 Fra Tibhat og Kun, to byer som tilhørte Hadadeser, tok han en stor mengde med bronse. Av det laget Salomo bronsehavet, søylene og bronsekarene.

9 Da To'u, kongen i Hamat, fikk høre at David hadde slått hele hæren til Hadadeser, kongen i Soba, 10 sendte han sin sønn Hadoram til kong David. Han skulle hilse på ham og ønske ham til lykke fordi han hadde vunnet i striden med Hadadeser. For Hadadeser hadde stadig ført krig mot To'u. Hadoram hadde med seg gaver av gull, sølv og bronse. 11 Også disse vigslet kong David til Herren sammen med det sølvet og gullet han hadde tatt fra alle de andre folkene, fra edomittene, moabittene, ammonittene, filisterne og amalekittene. 12 Det var Absjai, sønn av Seruja, som slo edomittene i Saltdalen, atten tusen mann. 13 Så la David vaktmannskaper i Edom, og alle edomittene gav seg inn under ham. Slik hjalp Herren David overalt hvor han drog fram.

14 Nå regjerte David over hele Israel. Han gjorde rett og rettferd mot hele sitt folk. 15 Joab, sønn av Seruja, var hærfører, og Josjafat, sønn av Akilud, var kansler. 16 Sadok, sønn av Akitub, og Akimelek, sønn av Abjatar, var prester og Sjavsja riksskriver. 17 Benaja, sønn av Jojada, var høvding over livvakten, og Davids sønner var de fremste hos kongen.

Les vår personvernserklæring
Skjemaet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles Privacy Policy og Terms of Service gjelder.